Samlas på Andra Långgatan. En rad olika verksamheter som arbetar med integrationsfrågor i Göteborg samlas nu under ett tak i nyrenoverade lokaler på Andra Långgatan 19. "Det här kommer att bli jättebra", säger Elizabeth George, chef på enheten för samhällsorientering som lämnar Angered till förmån för Linnéstaden.

Måndagen var den första riktiga verksamhetsdagen på den nya adressen för Elizabeth George och hennes kollegor på enheten för samhällsorientering.

Runt om på det fjärde våningsplanet, där en arkitektbyrå tidigare huserat, arbetade kollegor från flera andra integrationsverksamheter med att etablera sig på sina nya arbetsplatser:

På Andra Långgatan 19 samlas nu enheten för samhällsorientering, etableringsenheten, flyktingadministrationen, Flyktingguide Göteborg, Boende för ensamkommande flyktingbarn och Frivillig återvandring.

”Kommer få positiva effekter”
– Att sitta tillsammans på det här sättet kommer att få positiva effekter – det är jag övertygad om, säger Elizabeth George och ser fram emot nya former av samarbeten och idéutbyten.

Enheten för samhällsorientering har cirka 800 kursdeltagare om året. Vid ett tillfälle i veckan får deltagarna under sex månader hjälp med att förstå hur det svenska samhället fungerar.

Sedan i somras ingår även Göteborgsregionens kranskommuner i upptagningsområdet, men de flesta av kursdeltagarna är bosatta i Göteborgs nordöstra stadsdelar där enheten tidigare var etablerad.

– Vi har ett väl uppbyggt kontakt i nordost, och vi måste att se till att fortsätta odla de kontakterna även om vi nu sitter här på Andra Långgatan, säger Elizabeth George men tror samtidigt att det kan vara ett lyft för en del kursdeltagare att tvingas ta sig in till centrum:

– Dels är det bra att bli van att röra sig i innerstaden, dessutom blir det ju också lättare med studiebesök på olika myndigheter.

Redan nästa år väntar sannolikt ett utökat ansvarsområde för enheten då målgruppen troligen utökas för att även omfatta anhöriga till invandrare. Hur och i vilken omfattning är ännu oklart.