Birgitta Roos representerade Sverige. Göteborgs Stad bjöds in att delta vid en stor jämställdhetskonferens i Ukraina för att prata om stadens jämställdhetsarbete. ”Det var spännande att dela med sig och även se hur andra arbetar med dessa frågor”, säger Birgitta Roos från Göteborgs Stad, som i förra veckan var en av talarna.

Birgitta Roos är nyss hemkommen efter tredagarskonferens, rundabordssamtal och workshops om jämställdhet i Ukrainas huvudstad Kiev. Runt 100 kommunanställda ukrainare deltog, liksom representanter från flera EU-länder.

Mänskliga rättigheter lokalt och nationellt
Det var Sveriges kommuner och landsting, SKL, som representerade Sverige vid Europarådets kongress. Birgitta Roos, för närvarande tillförordnad direktör för Göteborgs Stads förvaltning kretslopp och vatten, var inbjuden som SKL:s gäst att medverka som talare.

– I grunden är Europarådets kongress en del i ett jämställdhetsprojekt från EU kallat ”Gender equality at local level”. EU håller i utbildningsinsatser om jämställdhet i framförallt Östeuropa och det riktar sig till offentliganställda, experter och lokala politiker i första hand.

På agendan stod bland annat diskussioner och föreläsningar om mänskliga rättigheter och jämställdhetsarbete på både nationell och lokal nivå.

– Huvudpunkterna i mitt anförande blev att prata om jämställdhet utifrån kön, det som konferensen handlade om i första hand. Jag pratade om den svenska grundlagen som reglerar att vi ska arbeta med alla mänskliga rättigheter. Jag pratade också en del om hur vi på våra svenska arbetsplatser försöker ge alla samma möjligheter, oavsett vilket kön eller bakgrund du har.

Berättade om skillnaderna som finns i Göteborg
Birgitta Roos har tidigare varit bland annat stadsdelsdirektör i Göteborgs Stad och tillförordnad vd på Göteborgs Stads Leasing.

– Jag berättade om Göteborgs Stads projekt Jämlikt Göteborg, som utgår från diskrimineringsgrunderna för mänskliga rättigheter, men också om skillnaderna som finns i Göteborg gällande exempelvis ekonomisk och social jämlikhet. Det var väldigt spännande att vara med och att ta del av andras syn på jämställdhet också.