”Vi behöver samla alla ledamöter”. Under det gångna året har olika, covid-19-anpassade modeller prövats för kommunfullmäktiges möten. Många av dem har varit i en reducerad version. Den 10 december är det dags för kommunfullmäktige igen och då ska alla ledamöter delta för första gången i ett helt digitalt möte.   

Anneli Rhedin är kommunfullmäktiges ordförande.

− Ur ett demokratiskt perspektiv är det är helt nödvändigt att nu samla alla ledamöter och genomföra att så vanligt möte som möjligt, med beslutsärenden, motioner, interpellationer och frågor, säger Anneli Rhedin, kommunfullmäktiges ordförande.

Inför mötet kommer alla 81 ledamöter samt ersättare få en Teams-länk och på måndagen 7 december genomförs en generalrepetition.

− Vi kör ett testkommunfullmäktige då alla får koppla upp sig. Om någon upptäcker att de har tekniska problem kan vi lösa det i tid inför mötet.

För att bland annat att begära ordet eller delta i omröstningar som sker via plenum, det vill säga med samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, används vanligtvis surfplattor. De kommer nu att lånas ut till ledamöterna.

Åtta personer på plats

Vid mötet, som håller på mellan klockan 15 och 22, kommer bara presidiet, sekretariatet och två tekniker vara på plats i själva kommunfullmäktigesalen. Tillsammans är de åtta personer.

Även om det är första gången kommunfullmäktige genomför ett helt digitalt möte tror Anneli Rhedin inte att det blir det sista:

− Jag kan inte tänka mig att det är läge för ett vanligt möte redan i januari och då får vi möjlighet att prova det här upplägget igen.

Hon menar att det kräver en del av ledamöterna som måste ta eget ansvar för tekniken och till exempel se till att mikrofonerna är avstängda.

Vad tror du blir den största utmaningen vid mötet?

– Med tanke på att kommunfullmäktige inte samlats i full skala på ett tag tror jag många är diskussionssugna och vill föra fram sin politik – vilket gör att det kan bli svårt att hålla tiden. Men jag kommer att påminna om att vi har en lång ärendelista att ta oss igenom, säger Anneli Rhedin.