En efter en klev de upp, representanterna för elva myndigheter, och signerade avsiktsförklaringen att gemensamt och med kraft göra allt de kan för att tillsammans bekämpa den organiserade brottsligheten. Med sin unika form av samverkan kommer det göteborgska Kunskapscentret att följas noga och med intresse, intygade bland andra justitieminister Beatrice Ask.

– Ni representerar det goda i samhället. Brainstorma! Var kreativa! var uppmaningen från justitieministern när hon invigningstalade på Börsen vid Gustav Adolfs torg under tisdagen.

I salen framför henne satt hundratalet representanter för de elva myndigheter som framöver ska samarbeta i kunskapscentrat och samverka mot den organiserade brottligheten.

Lönsam investering

Göteborgs Stad har budgeterat 4,5 miljoner kronor per år för verksamheten, vilket ska finansiera tre till fyra samordnare och lokaler för myndigheterna att träffas i.

1BDE.jpg
– Men det är ingen kostnad, det är en investering som mycket väl kan bli den mest lönsamma verksamheten i kommunen, sade kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson.

Sedan kommunstyrelsen i juni i år beslutade att inrätta ett kunskapscenter har arbetet redan kommit igång. Att fånga upp avhoppare från kriminella gäng och ta del av deras erfarenheter har varit en del av verksamheten.

Erbjuder svart arbetskraft

– Vi har även startat ett projekt mellan kommunala Upphandlingsbolaget, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten för att göra en översyn av krav, regler och avtal vid upphandlingar av tjänster, säger Helena Lans, en av samordnarna i Kunskapscentret.

– Det finns till exempel ofta noga angivet om vitesföreläggande om ett beställt arbete blir försenat, men väldigt sällan står det någonting i avtalen om vad som händer om utföraren använder svart arbetskraft, till exempel från kriminella nätverk, fortsätter hon.

Kollegan Ola Sabel flaggar för ett projekt som på liknande sätt arbetar med lokaluthyrningar.

– Kriminella nätverk får ofta fäste i ett område genom att få hyreskontrakt via bulvaner eller mindre nogräknade fastighetsägare. Med hjälp av information från många olika myndigheter kan man hjälpas åt att genomskåda vem eller vilka det är som försöker etablera sig i en fastighet, säger Ola Sabel.

Utåtriktad verksamhet

Kunskapscentret kommer inledningsvis i första hand att inrikta sig på samverkan mellan olika myndigheter, men kommer också att ha en utåtriktad verksamhet.

– Vi kommer till exempel att finnas representerade på Krögarmässan för att visa en utsatt bransch att vi finns, och vi kommer att stå till alla branschorganisationers förfogande för att sprida kunskap och erbjuda ett nätverk, säger Ola Sabel.

3C24.jpg

Kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson sätter sin namnteckning på den gemensamma avsiktsförklaringen. Tv Ola Sabel, i bakgrunden stadsdirektör Åke Jacobsson.