Hur bedömer säkerhetspolisen den aktuella hotbilden mot politiker, vad gör polisen och hur är det att leva med hot? Det är ett par av frågorna som Göteborgs förtroendevalda ska diskutera under två seminarier om hot mot politiker den kommande veckan.

Förutom representanter från säkerhetspolisen och länskriminalen ska Västra Götalandsregionens säkerhetschef Walter Lundström berätta om hur regionen hanterar hotsituationer mot sina politiker.

På kommunstyrelsens uppdrag

Göteborgs alla förtroendevalda politiker är inbjudna till de två seminarierna som stadskansliet och kommunförbundet nu genomför på kommunstyrelsens uppdrag.

– Förhoppningen är att vi kommer en bit på väg att skapa sätt att hantera detta också i Göteborgs Stad, säger Berit Lundstedt vid stadskansliets grupp för säkerhet och beredskap.

70 politiker deltar i det första seminariet på tisdagen och hittills har ett 40-tal anmält sig till det andra seminarie- tillfället på tisdag i nästa vecka.

Kommittée ska utreda

– Man bedömer inte att hotbilden ökat men vi har blivit mer uppmärksamma på alla såna här frågor, efter 11 september och efter den utveckling som är i samhället idag, säger Berit Lundstedt.

Kommunförbundet gjorde för tre år sedan en undersökning som följdes upp i våras. Riksdagen har också tillsatt en kommitté som ska utreda hot mot politiker.