Bidrag till kvinnojourer, handboll och HBTQ. Göteborgs Räddningsmission, kvinno- och tjejjouren Ada, kvinnohuset Kassandra och organisationen Bojen är några ideella föreningar som får mest i bidrag från Göteborgs Stad nästa år.

Social resursnämnd beslutade på onsdagen om bidrag till ideella organisationer som verkar inom det sociala området.

Totalt fick 84 föreningar dela på 50 miljoner kronor för 2016. Det är föreningar med engagemang i sociala frågor och som bland annat jobbar med integration, hemlöshet, missbruk, stöd till brottsutsatta eller inom kvinnojourer.

Fler nya
Fler föreningar än vanligt, fem stycken, som tidigare inte har fått bidrag från social resursnämnd beviljades tillsammans 2,5 miljoner kronor, bland dem romska föreningen Trajosko Drom och X-cons, för tidigare kriminella och missbrukare samt föreningen Födelsehuset, som får en miljon kronor till sitt Mammaforum.

Mammaforum vänder sig bland annat till gravida kvinnor som inte kan svenska och erbjuder en doula, ett socialt stöd som är med vid förlossningen. Hittills har doulorna bistått vid 800 förlossningar i Göteborg.

– Det är viktigt att vi, i den mån vi kan, stödjer initiativ som har ett nytt sätt att arbeta med sina målgrupper. I år har vi haft ett ekonomiskt utrymme att satsa på föreningar som tidigare inte fått bidrag av oss, säger Ulrika Lantz Westman, utvecklingsledare, social resursförvaltning.

Möten för kvinnor
För integrationsinsatser beviljades 3,8 miljoner kronor. Bland annat får föreningen Biston i Angered 100.000 kronor till samhällsinformation för nyanlända från Syrien, Irak och Somalia. Föreningen ska ordna möten för kvinnor, starta en föräldragrupp och föreningens medlemmar kommer under 2016 att agera som mentorer för de nyanlända.

Somalia Sport klubb får 150.000 kronor för att förebygga extremism, kriminalitet, droger och våld. Klubben har 300 medlemmar, sysslar mest med fotboll och handboll men har också genomfört en ”boskola” för nyanlända somaliska familjer i samarbete med Bostadsbolaget.

Våldsdrabbade föräldrar
5,4 miljoner av bidragen är särskilda satsningar som bland annat går till antidiskrimineringsarbete, till en kuratorsfunktion inom HBTQ, samt till Mötesplats Göteborg, en mötesplats för social ekonomi.

1,3 miljoner av de pengarna ska även ge fortsatta möjligheter till psykologinsatser för våldsdrabbade föräldrar och barn.

– Den ena delen av de 1,3 miljonerna är till för mammor, pappor och barn som har varit i kontakt med föreningen Bojen och som har behov av psykologkontakt, medan den andra är ett stöd till mammor och barn som vistas på någon av stadens ideella kvinnojourer, säger Ulrika Lantz Westman.