"Vi har god beredskap att kunna skala upp igen”. Smittspridningen av covid-19 har minskat och det gör att Göteborgs Stad anpassar sin krisberedskap. ”Men vi behöver fortsätta att samordna vissa saker, till exempel skyddsutrustning och rapportering. Vi har en god beredskap för att kunna skala upp igen”, säger Anders Frelek, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Sedan i mars har Göteborgs Stad arbetat med former för krisledning utifrån det som kallas läge tre, det innebär en mycket allvarlig samhällsstörning och att staden måste jobba tillsammans.

– Smittspridningen har minskat, både i samhället och i Göteborgs Stads verksamheter. Jämför man med hur det var i maj innebär det att vi kan förändra sättet vi arbetat på och anpassa oss efter det nya läget, säger Anders Frelek.

Är en anpassning

Det innebär att staden sedan den första september lämnar läge tre och går över till ”anpassat läge” som är en kombination som bygger på läge 2 och 1.

– Det är en anpassning, men inte allt på en gång, och vi måste fortsatt ha koll på händelseutvecklingen, säger Anders Frelek.

Samordning fortsätter

I det anpassade läget krävs ett fortsatt samlat agerande i staden när det gäller skyddsutrustning. Där är planeringshorisonten att ha skyddsutrustning fram till årsskiftet. Rapportering från förvaltningar och bolag till stadsledningskontoret fortsätter också.

– Det blir rapportering till kommunstyrelsen varannan vecka i stället för, som tidigare, varje vecka.

Utgår från scenario

Anders Frelek berättar att de har ett scenario från Folkhälsomyndigheten som utgångspunkt när staden planerar hösten.

– Det innebär att smittspridningen minskar, men att den ökar under september och in i början av oktober. Den händelseutvecklingen följer vi noga och vi planerar att vi ska kunna hantera en viss ökad smittspridning i det anpassade läget. Vi måste fortsatt också ha god beredskap för att kunna skala upp igen beroende på hur smittan utvecklar sig.

Förberedda på nya utbrott

Det här innebär att en del av stadens verksamheter behöver fortsätta att jobba ganska mycket och förbereda sig på att det kan komma nya utbrott.

– Men alla verksamheter måste fortsätta att arbeta för att begränsa smittspridningen genom att följa de rekommendationer och råd som finns, säger Anders Frelek och passar på att tacka alla göteborgare som tagit ansvar i pandemin och uppmanar till att fortsätta att göra det.

– Pandemin är inte över, så vi måste alla fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer: Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta och noga, och håll avstånd till andra.