Göteborgs Stad har utsetts till Årets Marknadsförare 2001 av Marknadsföreningen i Göteborg MiG. Juryn skriver i sin motivering att Göteborg spelar i den europeiska elitserien som mötes- och evenemangsstad.

Juryns motivering:
”Göteborgs Stad har på ett mycket framgångsrikt sätt utvecklat och marknadsfört Göteborg som en nationell och internationell mötesplats och evenemangsstad. Göteborgs förmåga att samla alla goda krafter är unik.
Ett långsiktigt och målmedvetet arbete med mässor, kongresser, konferenser, företagsmöten, idrotts-, kultur- och nöjesevenemang har gjort att Göteborg numera spelar i den europeiska ”elitserien” som mötes- och evenemangsstad. Evenemangen bidrar också i hög grad till att göra Göteborg attraktiv som student- och kunskapsstad samt som etableringsort.
Stora insatser görs också för att utveckla Göteborg till en ännu bättre stad att leva och verka i. Världskulturmuseet, satsningen på att återerövra kontakten med hamnen och havet genom byggandet av Götatunneln samt utvecklingen av Norra och Södra Älvstranden är goda exempel på detta.”

Priset delades ut igår kväll på Svenska Mässan till kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson (s) och vice ordförande Jan Hallberg (m).

Göteborgs Räddningsmission fick ett hedersomnämnande i tävlingen. Juryns motivering var: ”Räddningsmissionen har med hjälp av professionell marknadsföring radikalt förbättrat sina affärer.”