Göteborgs Stad fortsätter att vara mest populär av storstadskommunerna bland studenter. För tredje året i rad ligger Göteborg bättre till än Stockholm och Malmö när nästan 15.000 studenter rankar tänkbara framtida arbetsgivare.

Det är den årliga Företagsbarometern som låtit studenter inom ekonomi, data/IT, juridik och teknik betygsätta cirka 140 stora arbetsgivare, både privata och offentliga.

På 56:e plats bland alla kommuner

AA4_5.jpg
Här kan man se att IKEA ligger i topp för sjunde året i rad bland ekonomerna, att UD är ohotat bland juridikstudenter och att Google för första gången ligger etta bland teknologerna, alltså blivande civilingenjörer.

Och Göteborgs Stad är totalt sett fortsatt bäst i den lilla bransch som består av landets tre storstadskommuner. Göteborg ligger på 56:e plats bland ekonomerna, en klättring på tio steg från förra året, medan Stockholm ligger på 62:a och Malmö på 96:e plats.

I botten när mätningarna började för fyra år sen

Bland systemvetarna ligger Göteborg på 52:a plats, Stockholm på 53:e och Malmö på 64:e. Endast teknologerna rankar Stockholm högre än Göteborg, plats 64 mot 71, medan Malmö ligger på 90:e plats.

– Det här är ju studenter som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden på allvar, därför är det mycket viktigt för oss att visa upp goda exempel för dem, säger Lisbeth Årsbog på stadskansliet.

Hon arbetar med att marknadsföra Göteborgs Stad som arbetsgivare och kan konstatera att enveten marknadsföring ger resultat. När Göteborg kom med i mätningarna för fyra år sedan, låg stadens attraktionsvärde bland studenterna under en procent, nu har det ökat till 35 procent generellt.

Marknadsföringen har gett resultat

– Då tyckte studenterna alltså att vi inte var en attraktiv arbetsgivare, en uppfattning som nog byggde mycket på okunskap, att man inte visste hur många olika verksamheter vi bedriver inom stadens organisation och vilka värden som styr verksamheterna, säger Lisbeth Årsbog.

– Nu har vi marknadsfört oss ganska massivt under fyra år och då ser vi också resultat, även bland grupper av studenter som av tradition inte är lika lockade som andra av offentliga sektorn.