"Viktigt uppdrag som gör stor skillnad". En god man företräder personer som annars har svårt att klara sin vardag. Nu söker Göteborgs Stad fler som vill bli gode män. ”Det är ett viktigt uppdrag som gör stor skillnad för individen”, säger Gunnar Johnsson, verksamhetschef på överförmyndarverksamheten.

Att vara god man innebär att du är ställföreträdare åt en person som annars har svårt att klara många av de saker som hör vardagen till. I uppdraget ingår det att se till att personens ekonomiska, juridiska och personliga intressen tas tillvara. Det kan till exempel handla om att ordna att personen får den hjälp och stöd hen behöver, har ett bra boende och en fungerande ekonomi.

Gunnar Johnsson, verksamhetschef på överförmyndarverksamheten.

− Men det är inte den som är god man som ska ordna med allt. En god man ska snarare vara en spindel i nätet och få andra i personens omgivning att bidra med det stöd hen har rätt till, säger Gunnar Johnsson.

Han är verksamhetschef på överförmyndarverksamheten som utreder behov av god man och förvaltare samt utövar tillsyn över dem.

Ett långsiktigt uppdrag

Gunnar Johnsson har själv tidigare arbetat som god man och berättar att uppdraget kan se väldigt olika ut beroende på vem som behöver stödet.

− En demenssjuk dam på ett särskilt boende har ju helt andra behov än till exempel en ung människa med psykisk sjukdom. En sak har dock alla uppdrag gemensamt – kontakten med den man hjälper. Att få känna att man faktiskt gör skillnad för någon annan gör det oerhört meningsfullt, säger han.

Att vara god man är ett långsiktigt uppdrag som bidrar till stabilitet och trygghet i tillvaron för de som behöver det mest. Det kan vara ett tufft uppdrag och kunskap om missbruksproblematik, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning kan det vara till stor hjälp. Men det är inte nödvändigt. Det viktigaste är viljan att hjälpa.

− Jag tror det är lätt att få fel bild av vad det innebär att vara god man. Ofta sker det i samband med att en god man inte har skött sitt uppdrag. Men det tillhör undantaget. Den absoluta majoriteten gör en jätteinsats och är engagerade för att de vill hjälpa och göra skillnad för individen, säger Gunnar Johnsson.

Se film där Lena berättar om hur det är att vara god man.