Sjunde året med Västsvenska arenan. Göteborgs Stad deltar för sjunde året i rad i Almedalsveckan som en del av Västsvenska arenan - ett samarbete mellan åtta västsvenska parter. ”Syftet med samarbetet är att öka genomslagskraften för frågor som är viktiga för Göteborgsregionen och Västsverige”, säger Maria Rogstad Norberg, Göteborgs Stads projektledare för Almedalen.

40 000 besökare väntas till Almedalsveckan i Visby mellan den 1 och 6 juli för att samverka, påverka och ta del av några av över 4 000 programpunkter.

Göteborgs Stads program domineras av seminarier och paneldebatter men en nyhet är att kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) och oppositionsrådet Jonas Ransgård (M) möts i ett politiskt samtal på måndagskvällen. Temat är möjligheter och utmaningar med framtidens Göteborg.

Åtta egna seminarier
– Göteborg är under snabb utveckling vilket skapar både möjligheter och utmaningar. I ett reflekterande samtal vill stans två största partier belysa hur de ser på framtiden. Det är första gången som dessa två toppolitiker möter varandra på detta sätt, säger Maria Rogstad Norberg.

613C.jpg
I samarbetet Västsvenska Arenan deltar förutom Göteborgs Stad också Chalmers, Göteborgs Universitet, högskolorna i Borås och i Skövde, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren.

– Genom att agera tillsammans kan vi få större legitimitet för frågorna än om vi driver dem var och en för sig, säger Maria Rogstad Norberg, Göteborgs Stads projektledare för Almedalen.

Förutom det politiska samtalet mellan Ann-Sofie Hermansson och Jonas Ransgård arrangerar Göteborgs Stad åtta egna seminarier med utgångspunkt i innovation och kunskaps- och kompetensförsörjning. Flera seminarier handlar om stadsutveckling ur olika perspektiv, och om arbetet med att skapa ett mer jämlikt Göteborg.

Göteborgs Stads aktiviteter kommer att livesändas på stadens hemsida och via Västsvenska Arenans Facebooksida. I Almedalen finns Västsvenska Arenans tält intill Almedalsparken vid havet.

Följ Västsvenska Arenan påTwitter:
@Arenan2018
@GbgiAlmedalen
@Jamliktgoteborg
#vastsvenskaarenan

Följ Västsvenska Arenan på Facebook
facebook.com/VastsvenskaArenan livesänds seminarierna. De kommer också att sändas på goteborg.se, och går att titta på i efterhand.