17 april–11 maj. Aurora 23 är den största nationella försvarsmaktsövningen i sitt slag på mer än 25 år. Göteborgs Stad deltar i övningen. ”Det är väldigt positivt att vi får öva tillsammans i en så stor övning”, säger Filip Lundgren, avdelningschef på stadsledningskontoret.

Aurora 23 pågår mellan 17 april och 11 maj och syns i hela Sverige men främst i de södra delarna av landet och på Gotland. 26 000 personer från armén, marinen, flygvapnet, hemvärnet och militärer från 14 andra länder övar tillsammans. Syftet är att stärka Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige.

Försvarsmakten behöver kommunen

Övningen sker även tillsammans med andra delar av samhället. Göteborgs Stad deltar på olika sätt och med olika delar av staden.

– Vi deltar dels för att vi själva vill och behöver bli bättre av olika skäl. Staden behöver tränas för att kunna bli starkare om det blir skarpt läge. Vi deltar också för att andra behöver oss i händelse av krig. Försvarsmakten har behov av en kommun för olika saker som till exempel service. Även andra myndigheter behöver delar av kommunens verksamhet. För att totalförsvaret ska fungera krävs samarbete mellan det civila och det militära, säger Filip Lundgren.

Såväl ledningsövningar som mer praktiska övningar genomförs under Aurora 23 i Göteborgs Stad.

– Vi på stadsledningskontoret är med och samverkar med Försvarsmakten och andra myndigheter, säger Filip Lundgren.

Militär personal och fordon mer synliga

Senaste Aurora genomfördes 2017. Aurora 23 är dock större.

– Det var längesedan en sådan här stor övning gjordes och mycket ser inte ut som det gjorde på 90-talet. Det finns alltså all anledning att öva, både i praktik och i teorin, för att bygga in en försvarsförmåga. Omvärldsläget ser ut som det gör och det är bra att vi förbereder oss så mycket som vi kan. Det är väldigt positivt att vi får öva tillsammans i olika former, säger Filip Lundgren.

Under den knappa månad som övningen pågår kommer militär personal och militära fordon att synas och höras mer än vanligt både på land, till sjöss och i luften. 27 april–9 maj sker till exempel den större marina verksamheten, med förflyttningar norröver mot Lysekil från Göteborg. Främst stora fartyg, men även helikoptrar kommer att synas.