Hållbar utveckling är ett populärt begrepp men har många betydelser. Nu ska en svensk standard tas fram för att konkret definiera vad hållbar utveckling egentligen står för - socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Och hur kommuner, regioner och landsting ska kunna jobba konkret med detta. Göteborgs Stad siktar på en aktiv roll i diskussionerna.

Det är Swedish Standards Institute, SIS, som ligger bakom projektet att ta fram en vägledning för politiskt styrda organisationer när de i framtiden ska hantera begreppet ”hållbar utveckling”.

Vägledning istället för krav

Men det handlar inte om någon kravstandard som alla måste följa.

– Det ska bli en så kallad vägledningsstandard som ska lyfta fram goda exempel och visa på möjliga vägar för Sveriges kommuner, regioner och landsting, säger Jonas Andersson på stadskansliet, och den som kommer att representera Göteborgs Stad i diskussionerna.

Det unika arbetet ska ta ett helhetsgrepp på begreppet hållbar utveckling och förena tre standarder som finns redan idag, ISO 14001 om miljörelaterade frågor, ISO 90001 om kvalitet och ISO 26000 om socialt ansvarstagande.

Konkreta råd i vardagen

– Många kommuner har redan bra koll på de ekonomiska och miljömässiga dimensionerna av hållbar utveckling, men den stora utmaningen blir nu att integrera den sociala dimensionen, som rymmer bland annat integrationsaspekter. Standarden ska ge råd om hur man gör på en vardaglig nivå för att få med alla tre på en gång, säger Jonas Andersson.

Göteborgs Stad hoppas kunna bidra till utformningen av standarden, bland annat med hjälp av sina goda erfarenheter av arbetssättet med så kallad balanserad styrning, som går ut på att ta hänsyn till många aspekter samtidigt.

Göteborg hoppas bidra

– Kommunens arbete med socialt hållbar utveckling, kallat S2020, kommer naturligtvis också att presenteras, liksom vårt rapporteringssystem Rappet, och kommer förhoppningsvis att kunna bidra till standarden, säger Jonas Andersson.

Arbetet med att ta fram en ny standard inleds i maj och kommer att pågå i cirka två år. Anmälningstiden för att delta går ut 15 april, men hittills har ett 20-tal kommuner, regioner och landsting anmält sig.