Åtgärder och information mot dopning. Fem av Göteborgs största gym-kedjor arbetar extra hårt för att göra sina träningsmiljöer dopningsfria. I samverkan med bland annat Göteborgs Stad och polisen diplomeras nu de första träningslokalerna med särskilt utbildad anti-dopningspersonal.

– Vi lever i en tid då det är viktigt för många att visa upp sin kropp. På gymmet finns alla kategorier av besökare, vilket gör det förebyggande arbetet extra viktigt just där. Och jag måste säga att gymmen gör ett fantastiskt jobb, de vill ha och brinner för en dopningsfri träningsmiljö, säger Jessica Andersson, utvecklingsledare på social resursförvaltning.

Diplomerar nu de fem första
Sedan tre år tillbaka arbetar en lokal samverkansgrupp för att förhindra och upptäcka dopning i träningslokalerna.

– Nu diplomerar vi de fem första av gym-kedjan Fitness24Seven träningsanläggningar. Också Fysiken, Friskis & Svettis och Kristinedals träningscenter har kommit väldigt långt i sitt arbete och jag tror att alla deras lokaler kommer att vara certifierade inom ett år. Kanske till och med ett halvår.

För att gymmen ska diplomeras krävs att de uppfyller fyra punkter:
• Utbildning av nyckelpersoner genom metodkursen ”100 procent ren hårdträning”. Nyckelpersoner avser chefer, personliga tränare och andra som har stor närvaro på gymmen. Här ingår också att kontinuerligt utbilda nyanställd personal.
• En godkänd policy och handlingsplan för att såväl förebygga som hantera förekomsten av dopning. Dessa ska finnas tillgängliga för både anställda och besökare.
• Etablerat samarbete med polis och sjukvård.
• Varje träningsanläggning ska ha en anti-dopningsansvarig, och en lättillgänglig pärm med information om anti-dopningsarbetet, riktad till personalen.

”Gymmen har också blivit som en ungdomsgård”
Alla diplomerade gym får material i form av affischer, informationsfoldrar och liknande att sätta upp i lokalerna.

– Gymmen är en mötesplats för vuxna, men har också blivit som en ungdomsgård för många unga mellan 13 och 18 år. Därför är det förebyggande arbetet extra viktigt. Många vet inte att de biverkningar du kan få av dopning ofta är permanenta, det hjälper inte att du slutar utan du har dem för resten av livet.

Sedan två år tillbaka ingår Göteborgs Stad i det nationella nätverket Prevention av dopning i Sverige (Prodis), vilket arbetar för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

Göteborgs Stad och övriga samverkansparter och gymmen uppmärksammar också den nationella anti-dopningsveckan som infaller varje år under vecka 41. I år anordnas en grundutbildning i arbetsmetoden ”100 procent ren hårdträning” onsdagen 10 oktober och under hela veckan kommer de gym-kedjor som ingår i samverkansgruppen genom olika aktiviteter lyfta fram anti-dopningsarbetet på sina träningsanläggningar.