Kreditvärderingsinstitutet Moody's ger Göteborgs Stads ekonomi högsta betyg. Vid en genomgång av 143 städer och regioner i Europa, Mellanöstern och Afrika får bara fyra städer betyget Aaa - Göteborg, Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Det höga betyget väntas ge lägre räntor på stadens lån, en besparing på cirka tio miljoner kronor per år.

– Vi får en direkt effekt på upplåningen och det är inte bara som vi tror. Igår tog vi upp ett lån på 400 miljoner för ett kommunalt bolags räkning. Jämfört med ett liknande lån vi tog för tre veckor sen blev lånevillkoren väsentligt bättre, konstaterar Hans Olsson vid stadskansliets finansgrupp.

Uppgraderades två steg

17 miljarder av Göteborgs Stads totala låneskuld på cirka 20 miljarder är vidareutlånat till de kommunala bolagen.

– Så det är främst där de positiva effekterna hamnar, säger Hans Olsson.

Bara 16 städer och regioner fick högsta kreditvärdighet, Aaa, vid Moody’s genomgång. Göteborg uppgraderades två steg, från betyget Aa2 till Aaa.

Genom att Moody’s har tillämpat en ny analysmetod, så kallad joint default analysis, vid sin genomgång har 55 städer och regioner blivit uppgraderade. 85 behöll sitt betyg och tre fick sänkt betyg.

– Med Moody’s nya metod har vi fått en bättre kreditvärdering än den vi fick hos Standard & Poors i förra veckan, säger Hans Olsson.

Den svenska statens roll för kommunerna har bidragit till det höga kreditbetyget för Göteborg.

Har en egen finansiell bas

– Vårt samhällssystem är sådant att man inte tillåter en kommun att gå i konkurs för det ligger så många viktiga uppdrag på kommunerna, säger Hans Olsson.

Vid analysen har Moody’s gått igenom allt som hänt i Sverige sedan 1970 och sett på hur staten hanterat exempelvis Haninge kommun där staten gick in med ett stöd.

Enligt Moody’s värdering skulle den svenska staten med 95 procents sannolikhet ställa upp för Göteborg. Men om detta ändå inte skulle fungera så har Göteborg en egen finansiell bas att stå på.

– Vi har rätt att beskatta invånarna, vårt beroende av statliga bidrag är också rätt litet. Det har också värderats relativt högt jämfört med andra städer, säger Hans Olsson.

I många andra länder kommer regionernas och kommunernas intäkter från staten som står för hela uppbörden av skatter.

Fotnot:
Moody´s betygsskala vid kreditvärdering är
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
osv.