Göteborgs Stad blir först i landet med ett eget radionät för krislägen. Från 1 november fungerar Tetra-nätet, som gör det möjligt för till exempel stadsdelsförvaltningarna att hålla kontakt med polis och räddningstjänst även om det blir strömavbrott.

Totalt har 50 Tetra-terminaler nu placerats ut på förvaltningar, bolag och myndigheter i Göteborg. I dagarna får ett 80-tal personer utbildning i att använda dem.

Beprövad teknik i Göteborg

-Tetra är en digital kommunikationsradio, inte mycket större än en mobiltelefon. Och kan man lära sig en vanlig mobil, så kan man lära sig den här också, säger Conny Stambej, planeringsledare på stadskansliets grupp för säkerhet och beredskap.

-Det fyndiga är att man även kan ringa direkt till vanliga telefoner och mobiltelefoner, skicka textmeddelanden och koppla till en dator. Men till att börja med utbildar vi enbart för tal, vilket gör det möjligt att hålla telefonkonferenser.

Att Göteborg är först ut med ett eget Tetra-system beror på att Trafikkontoret använt tekniken i ett par år för kommunikation med bussar och spårvagnar.

-Tack vare att Trafikkontorets master täcker hela Göteborg, har vi snabbt kunna skaffa oss detta, säger Conny Stambej.

Krisledning till rimlig kostnad

Katastrofsamordningsgruppen på Gårda brandstation behöver flest terminaler, tre stycken. Polis, länsstyrelse, Försvarsmakten och Västra Götalandsregionen får två terminaler, liksom vissa viktiga funktioner i staden, till exempel Göteborg Energi och Va-verket. De 21 stadsdelsförvaltningarna får varsin.

Tetra-tekniken ska så småningom fungera i hela landet, i det radionät för alla blåljusmyndigheter som kallas Rakel (Radiokommunikation för effektiv ledning).
Med Rakel blir det möjligt för ambulans, polis och brandkår på olika orter att tala med varandra, dessutom avlyssningssäkert.

Upphandlingen kring Rakel är gjord, men har överklagats till länsrätten i Stockholm. Tidigast i november kan ett utslag komma i länsrätten. Om även det överklagas, är det mycket osäkert när det nya nationella radionätet kan tas i bruk.

-Vi har inte tid och råd att vänta på det. Nu har vi fått ett eget kommunikationssystem för krisledning till en rimlig kostnad, cirka en miljon kronor första året, konstaterar Conny Stambej.