Kommunfullmäktige antog ny policy och riktlinje. Göteborgs välkända stadsvapen - lejonet, svärdet och skölden med tre gyllene kronor mot blåvit bakgrund - blir nu en ännu tydligare symbol för staden. Kommunfullmäktige antog på torsdagskvällen en ny policy och riktlinje för Göteborgs Stads grafiska profil.

Beslutet innebär att stadens samtliga förvaltningar i fortsättningen kommer att segla under gemensam flagg – logotypen med stadsvapnet och namnet Göteborgs Stad.

– Tack vare den nya grafiska profilen blir Göteborgs Stad en tydlig och enhetlig avsändare. Det blir helt enkelt lättare för boende, besökare och företag att känna igen Göteborgs Stad, säger kommunikationsdirektör Helena Mehner.

Övergången sker successivt
Den nya grafiska profilen utgår från Göteborgs Stads gemensamma kommunikationsstrategi som antogs av kommunstyrelsen förra våren. Den innehåller förutom en gemensam logotyp också ett gemensamt grafiskt manér och kommer nu att införas successivt i dokumentmallar, trycksaker, skyltar och annat material.

– Det finns många samordningsfördelar med det här – till exempel kan ju trycksaker som en förvaltning tar fram även användas av hela staden, på så sätt kan vi spara pengar, säger Maria Norberg, kommunikationsstrateg vid stadsledningskontoret och den som samordnat arbetet med den grafiska profilen.

– Och vi byter inte ut allt på en gång, det kommer att ske successivt så att vi växer in i vår nya kostym, fortsätter hon.

Den grafiska profilen ska vara helt genomförd senast den 1 juni 2018 och ansvaret ligger på respektive nämnd och styrelse för förvaltningar och bolag.

Bolag får ha kvar egen profil
Policyn innebär dock att de bolag som behöver använda en egen grafisk profil får fortsätta med det.

– Flera av våra bolag verkar i konkurrens och på en internationell marknad, det finns ett stort värde i deras varumärken vilket gör att de får fortsätta synas med egen profil, säger Maria Norberg.

Särprofilerade verksamheter, som till exempel Stora Teatern och Röhsska museet, får ha kvar sina profiler, men för att en ny verksamhet ska få särprofilera sig krävs beslut av kommunfullmäktiges presidium.

Kostnaden för att ta fram det nya profilprogrammet med gemensamma mallar för bland annat trycksaker, vepor och skyltar är 246 776 kronor.

– I den summan har vi inte räknat med vad det kommer att kosta att gå över till den nya profilen de kommande tre åren. Varje förvaltning och bolag får göra det i den takt de mäktar med, säger Maria Norberg.