Bra läge inför stora investeringar. Kreditvärderingsinstitutet Moodys ger för sjunde året i rad Göteborgs Stad högsta betyg. Beskedet innebär goda möjligheter till fördelaktiga lån när staden står inför omfattande investeringar.

Ända sedan 1987 har Göteborgs Stad fått sina ekonomiska förutsättningar bedömda av kreditvärderingsinstitutet Moodys.

När institutet nu för tjugofemte året tittat närmare på stadens finansiella muskler, har man för sjunde gången i rad blivit så nöjda med vad man sett, att man tilldelar Göteborg sitt högsta betyg: trippel-A. Stark ekonomisk bas, bra finanser och bra budget- och riskkontroll ligger till grund för Moodys bedömning.

Orolig omvärld
– Ju oroligare det är runt om i den finansiella världen, desto värdefullare är det med ett högt betyg, säger stadens finanschef Magnus Borelius som därför värderar årets trippel-A högre än det som 2006 inledde den sjuåriga sviten.

– Vi förvaltar trots allt 20 miljarder i lån och lika mycket i finansiella derivat.

Tidigare år har både Moodys och marknadens andra stora kreditvärderingsinstitut, Standard & Poors’s, uttryckt oro för stadens beroende av några få stora industrier. Nu noterar man uppskattande att Göteborg fått en större tjänstesektor och ett bredare näringsliv.

– Det ger oss en positiv effekt trots att vi egentligen inte kan påverka den utvecklingen, säger Magnus Borelius.

Stark förhandlingsposition
Moodys rapport visar att staden står stark inför de stora investeringar som väntar de närmaste åren.

– Men det gäller att klara de investeringarna med hög självfinansiering så att stadens skuld inte springer iväg. Om vi är tydliga med vilka behov vi har kan vi också agera mer professionellt mot investerare och nå – för staden – bättre lösningar, säger Magnus Borelius.

I nästa vecka väntas Standard & Poors’s offentliggöra sin bedömning av Göteborgs ekonomiska situation.