För tredje året i rad får Göteborgs stad högsta betyg av kreditvärderingsinstitutet Moody's. Att hamna högt på deras internationella rankinglista ger Göteborg en kvalitetsstämpel och bättre villkor för stadens lån.

Göteborg får Aaa – toppbetyg i Moody’s betygsskala för kreditvärdighet. Det är stadens stabila finanser som ligger bakom den positiva bedömningen.

”Något man måste förtjäna”

– Att hamna så högt i en internationell ranking är inget självklart. Det är något som man måste förtjäna, säger Magnus Andersson, finanschef på stadskansliet.

Lågkonjunktur och vikande sysselsättning innebär minskade skatteintäkter som i sin tur kan ge minskat utrymme i budgeterna för kommunens olika verksamheter. Men ekonomiska problem behöver inte betyda sämre kreditvärdighet. Det är den långsiktiga stabiliteten som är viktig – inte om enskilda års siffror hamnar på plus eller minus.

Speglar kontrollen på verksamheten

– Kreditbetyget speglar inte resultatet utan vilken kontroll man har på verksamheten. Att vi nu genomför besparingar tyder på att vi tar tag i situationen och agerar handlingskraftigt, säger Magnus Andersson.

Men det finns också faktorer som ligger utanför stadens kontroll. Göteborg är fortfarande hårt knuten till fordonsindustrin och domineras av ett fåtal stora arbetsgivare. Ytterligare varsel kan få stora effekter på ekonomin.

”Offentlig service positivt för kreditvärdigheten”

Moody’s tror på fortsatta ekonomiska utmaningar för näringslivet i Göteborg och varnar för minskad budgetdisciplin. Ett scenario där små marginaler i verksamheterna kombineras med stora investeringar är något som skulle kunna dra ned kreditbetyget.

Att Göteborgs stad ägnar sig åt offentlig service är däremot positivt för kreditvärdigheten, enligt Moody’s.

– Det beror på att staten fungerar som säkerhet, en kommun kan inte gå i konkurs. Kreditvärderingsföretaget Standard & Poors ser det inte på samma sätt, därför har vi bara fått näst högsta betyg av dem, säger Magnus Andersson.