Göteborgs Stad får 385 000 kronor av Länsstyrelsen för att genomföra trygghetscyklingar på olika ställen i Göteborg. Cykelturer med invånarna ska visa vilka platser som upplevs som otrygga, och ge idéer till vad som kan göras för att det ska kännas säkert att cykla i staden

Tryggare och mänskligare Göteborg, som är kommunens centrala brottsförebyggande råd, har i många år arbetat för att göra staden tryggare för medborgarna att vistas i.

Sedan 2002 har man genomfört trygghetsvandringar. Det är ett sätt att ta reda på hur människor upplever sina närmiljöer och vilka platser som kan uppfattas som otrygga.

– Om man ska begripa hur det är att bo i en stadsdel behöver man ge sig ut och vandra med folk som bor där. Det är ett sätt att bland annat upptäcka de ödsliga glappen där det rör sig för lite människor, säger Gerd Cruse Sondén, arkitekt på Tryggare och mänskligare Göteborg och initiativtagare till vandringarna.

Andra kommuner har tagit efter

Många vandringar har vid det här laget genomförts i kommunen, och metoden har spridit sig till resten av landet. Nu får alltså Tryggare och Mänskligare Göteborg pengar av Länsstyrelsen för att med start i juni månad och fram till den siste oktober i år genomföra trygghetscyklingar.

– Cykla gör man ofta längre sträckor, till exempel mellan hemmet och jobbet. Det är framförallt många kvinnor som känner sig otrygga när de cyklar. En del cykelstråk går litegrann för sig själva, till exempel cykelbanan längs med Dag Hammarsköldsleden, säger Gerd Cruse Sondén.

Pengarna från Länsstyrelsen ska gå till projekt som har ett jämställdhetsperspektiv och det passar väl in på trygghetscyklingarna.

– Det är framförallt kvinnor som uttrycker otrygghet, det är de som blir rånade av de här moppekillarna. Det är också fler kvinnor än män som cyklar.

Staden ska förtätas

Bra belysning är ett sätt att göra både cykel- och gångvägar tryggare, men det räcker inte. Forskning visar att närvaron av andra människor är viktigt för att vi ska känna oss trygga. Göteborgs Stad har som mål att förtäta staden, både för att skapa en tryggare miljö och för att råda bot på bostadsbristen.

– Göteborg är en utspridd stad med mycket grönområden, och det gör att det blir tomt ibland på vissa ställen. Vi kan inte befolka varenda plätt i hela stan, vi ska också vara rädda om grönskan. Men de viktigaste platserna och stråken, där man är tvungen att röra sig även kvällstid, dem måste vi se till att befolka och det kan bland annat ske genom förtätning, säger Gerd Cruse Sondén.

Ödsligt på Lantmilsgatan

Som exempel ger hon området vid spårvagnshållplatsen Lantmilsgatan i Högsbo. Det har varit en lite ödslig plats med ett parkeringshus som enda närliggande bebyggelse. Nu har man ovanpå parkeringshuset byggt ett trevånings bostadshus och därmed skapat liv och rörelse i området.

Tryggare och mänskligare Göteborg har fått 385.000 kronor för att genomföra trygghetscyklingarna. Pengarna kommer från Länsstyrelsen som delar ut sammanlagt drygt 2,5 miljoner kronor till olika projekt inom Västra Götalandsregionen som ska stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv.