Min stad i 3D. Innan det ens hunnit introduceras för göteborgarna har stadsbyggnadskontorets nya dataprogram Cityplanner prisats internationellt. I slutet av maj kan vem som helst börja använda det hemma, för att planera sin egen 3D-version av framtidens Göteborg.

Geospatial world excellence award 2012 – Urban planning. Så heter det förnäma pris som på tisdagen delades ut till Göteborgs Stad vid en gala för stadsplanerare i Amsterdam.

Priset fick man tillsammans med konsultföretaget Agency9, som utvecklat programmet Cityplanner. Det är det programmet som i sin tur utgör basen för funktionen Min stad, som i slutet av maj i år kommer att introduceras av stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Där kommer alla som vill att, från sin egen hemdator, kunna skapa egna 3D-modeller och förslag på hur staden ska utvecklas efter egna drömmar, behov eller intressen. Syftet är att inspirera till diskussion och kreativitet med fokus på stadens möjligheter.

Det var den funktionen som uppenbarligen uppskattades av juryn under Geospatial World Forum.