Göteborgs Stad gjorde 2003 års bästa årsredovisning bland de västsvenska kommunerna. ”En omfattande verksamhet sammanfattas på ett tilltalande och lättillgängligt sätt” lyder jurymotiveringen från forskningsorganisationen Kommunforskning i väst.

Enligt KFI:s jury, där bland annat förvaltningsekonomen Björn Brorström ingått, har Göteborgs Stads årsredovisning utvecklats och förbättrats väsentligt jämfört med tidigare år.

– Vi har jobbat mycket med strukturen, innehållet och pedagogiken och gjort den väl avgränsad, säger Hans Peterson, koncernredovisningschef i Göteborgs Stad.

– Det är också viktigt att veta vilken målgrupp vi skriver för. Stadens årsredovisning är inte gjord för kommun- innevånarna utan för politiker och andra intressenter.

”Flera smarta grepp”

Juryn menar också att årsredovisningen innehåller ett par smarta grepp som en bra innehållsförteckning, en sammanfattande finansiell analys, snabbfakta om kommunen och en intressant inledning av stadsdirektören.

Juryn skriver dock att årsredovisningen kunde varit ännu bättre om den haft ett politikerförord och en något mer omfattande redovisning av de stora bolagen i koncernen.

– Vi har lyckats jobba tillsammans med årsredovisningen, alla verksamheter. Vi har också generellt sett fått bra underlag från verksamheterna. Samarbetet har fungerat bra. Det är det som gjort årsredovisningen till en så sammanhållen produkt, säger ekonomidirektör Peter Lönn, som också är glad för utmärkelsen.

– Och vi kommer att ta nya tag för att göra en ännu bättre produkt nästa år.

Bland de övriga västsvenska kommunerna får också Halmstad och Partille beröm. Liksom Lerum, Varberg, Öckerö, Kungälv, Munkedal och Tanum.