Pedagogiskt material för ensamkommande. Hitta rätt-materialet för ensamkommande barn och unga får Psynkpriset – för förtjänstfulla insatser kring barn och ungas psykiska hälsa. Priset delas ut i Stockholm på onsdagen.

Se prisutdelningen på Facebook

– Det känns väldigt roligt att ha fått det här priset och att Hitta Rätt uppmärksammas. Många andra kommuner runt om i Sverige har efterfrågat materialet, det är positivt om det får ännu mer spridning, säger Tove Näckdal, ungdomshandledare på ett boende för ensamkommande och utbildare i Hitta rätt-materialet.

33C6.jpg
Psynkpriset delas ut i fem kategorier, och Hitta rätt tog hem kategorin socioekonomi/tidiga insatser. Prisutdelningen inleder Psykisk (O)Hälsa-mässan i Stockholm idag 1 februari, och motiveringen lyder: ”2016 års pris går till Göteborgs Stad och Hitta rätt-materialet för ett klokt och strukturerat arbetssätt tillsammans med nyanlända ungdomar som ger bättre förutsättningar till en lyckad integration.”

Quiz, teman och gästföreläsare
Hitta rätt är ett flexibelt arbetsmaterial som går att jobba med på olika sätt.

– Vi har bland annat jobbat med quiz och olika teman. Vi har tagit in gästföreläsare som anknyter till det aktuella temat, när vi pratade om ekonomi tog vi till exempel in en konsumentrådgivare, säger Tove Näckdal.

Initiativet till Hitta rätt togs av Louise Parbring vid enheten för ensamkommande, och utformades sedan av My Fridh Ringqvist. Materialet består av en pärm, en handledning och en webbutbildning.

Pärmen innehåller ett 100-tal arbetsblad uppdelade på sex områden – utbildning, identitet och utveckling, familj och relationer, socialt samspel och att klara sig själv.

Sprider arbetssättet till andra kommuner
Alla ensamkommande får en egen pärm och tanken är att den ska följa med i boendekedjan.

Hitta rätt har använts i Göteborgs stad sedan 2012, men utbildningar genomförs för att sprida arbetssättet även till andra kommuner.

En av dem som är med och utbildar andra i Hitta rätt-materialet är Maida Ali. Hon är 18 år och kom ensam från Somalia till Göteborg 2013.

– Jag kom i kontakt med Hitta rätt när jag flyttade till ett nytt boende 2014. Jag tyckte att materialet var bra och intressant. Man lärde sig mycket genom att läsa i pärmen på kvällarna och gå igenom den med sin kontaktperson, säger hon.

Vilka delar av pärmen var mest intressanta för dig?
– Det om identitet. Jag lärde mig mycket om mig själv, kontakten med andra, och sådant.