Den som upptäcker oegentligheter inom någon av Göteborgs Stads verksamheter ska enkelt kunna berätta detta. Kommunstyrelsen gav på onsdagen stadskansliet i uppdrag att ta fram en särskild mottagarfunktion för så kallade whistleblowers.

Tanken är underlätta för den som kanske känner sig osäker eller obekväm med att anmäla farliga avvikelser i stadens verksamheter. Mottagarfunktionen ska göras välkänd, både för göteborgarna och för alla som jobbar inom Göteborgs Stad.