Två silver. Göteborgs Stad har fått EU-pris för sitt arbete med inkludering och mångfald för ökad jämlikhet. Staden var nominerad i två kategorier och fick silver i båda.

Den 28 april delades EU-priset European capitals of inclusion and diversity ut för första gången. 82 städer hade skickat in bidrag.

– Vi var den enda nordiska stad som var nominerad, fast det var fler som sökt. Göteborg fick silver i specialkategorin om romsk inkludering för arbetet med Romano Center i Väst och samarbetet med romska rådet och silver i kategorin städer med fler än 50 000 invånare som arbetar för inkludering och mångfald på ett föredömligt vis, säger Louise Stiernström, som bland annat arbetar med EU-frågor på socialförvaltningen Centrum.

EU lyfte vikten av samverkan

European capitals of inclusion and diversity uppmärksammar städer och regioner som arbetar främjande med jämlikhet, inkludering och mångfald. Göteborgs Stads kontor i Bryssel, förvaltningen för funktionsstöd, förskoleförvaltningen, Romano center i Väst, stadsledningskontoret och socialförvaltningen tog tillsammans fram stadens ansökan.

– Stadens arbete med Jämlik stad och allas vårt dagliga arbete för att motverka diskriminering i alla dess former har varit grunden för ansökan. EU-kommissionen lyfte särskilt vikten av den samverkan som Göteborg har med olika råd för olika grupperingar som riskerar att utsättas för diskriminering och där våra politiker också deltar aktivt i dialogen för att vi ska tillmötesgå intressen, säger Louise Stiernström.