Länsstyrelsen river inte upp bygglovet för ett Altbo i Grimmereds industriområde. 400 personer överklagade byggnadsnämndens bygglovsbeslut och fler än tusen skrev på protestlistor. Men Länsstyrelsen ger alltså Göteborgs stad rätt att bygga ett gruppbostadshus för 20 personer i kanten av rekreationsområdet vid Ruddalen.

– Jag är alldeles övertygad om att länsstyrelsens beslut nu kommer att överklagas. Och länsrätten har sagt att den kommer att hantera frågan skyndsamt. Men ärendet kan naturligtvis förhalas under mycket lång tid. Grimmered tycker vi annars rent spontant är en av de bättre tomterna att bygga ett Altbo på, säger Per Holm vid Lundby stadsdelsförvaltning som samordnar hemlöshetsfrågorna i Göteborgs Stad.

Ett av många överklaganden

Överklagansärendet om Altbo i Grimmered är bara ett i raden i den omdiskuterade utbyggnaden av Altbo i Göteborg.

– Av övriga bygglov är merparten godkända av länsstyrelsen. En hel del har varit uppe i länsrätten och de flesta är på väg upp i kammarrätten. Grimmered ligger lite efter vilket kan bero på att det var så många som protesterade, säger Per Holm.

I fallet med Grimmered har länsstyrelsen gjort bedömningen att kommunens beslut är skäligt enligt plan- och bygglagen och att kommunen handlat formellt riktigt.

Bor inte tillräckligt nära

Flera av dem som överklagat bygglovet bor också för långt ifrån tomten där gruppbostaden ska byggas och därför prövar inte länsstyrelsen deras överklaganden. Många i området har protesterat mot att ett antal träd måste sågas ned och att de inte kommer att känna sig trygga när de möter dem som ska bo på Altbo.

– Det är alltid känsligt att fatta beslut om byggnader som skall användas till boende för människor som kan uppfattas som avvikande. Olika intressen måste vägas mot varandra. I detta fall överväger intresset av att bygga här, säger länsjurist Sven Boberg.

Bygglovet är tillfälligt och gäller till 2013.