"Vi följer händelseutvecklingen noga". Göteborgs Stad har sedan en månad tillbaka en arbetsgrupp som följer händelseutvecklingen när det gäller coronaviruset covid-19. "Vi följer händelseutvecklingen noga och är beredda att göra tydliga prioriteringar om läget blir mer ansträngt", säger Anders Frelek, planeringsledare på stadsledningskontorets avdelning för samhällsskydd och beredskap.

Ett antal fall av Covid-19 har bekräftats i Göteborgsområdet de senaste veckorna. Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som måttlig. Det här är en utveckling som Göteborgs Stad följer noga. I slutet av januari startades en arbetsgrupp för att kunna samordna åtgärder och kommunikation på ett effektivt sätt.

Ser över rutiner
Arbetsgruppen följer händelseutvecklingen och myndigheternas rekommendationer när det gäller corona-viruset, och informerar allmänheten och stadens verksamheter utifrån andra myndigheters råd och bedömningar.

En annan viktig del i gruppens arbete är att jobba med planering för att förvaltningar och bolag ska kunna upprätthålla sin verksamhet. Beroende på verksamhet är det olika vad som behöver göras. I början av februari bad gruppen alla verksamheter att de skulle se över rutinerna – exempelvis hur man begränsar smittspridning – och sina krishanteringsplaner.

– Göteborgs Stad har en god beredskap genom den generella krisberedskapen, säger Anders Frelek

Viktigt vara källkritisk
Gruppen arbetar också med att informera allmänheten.

– Vi har information på webbplatsen goteborg.se med bland annat länkar till myndigheter.

Anders Frelek tycker att alla invånare ska tänka på att det är mycket information i omlopp om corona-viruset, bland annat på sociala medier, och att det gäller att vara källkritisk.

– Följ vår och andra myndigheters information, säger han.