Delegation på stadsbesök i Kina. Nästa vecka besöker en delegation från Göteborgs Stad Shanghai för att förnya städernas 31-åriga samarbete. ”Partnerstadsavtalet är viktigt för Göteborg på väldigt många sätt”, säger Göteborgs Stads internationella chef Gunilla Bökmark.

Tillsammans med en delegation tjänstemän och politiker, däribland kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) och oppositionsråd Maria Rydén (M), förbereder hon sig nu för nästa veckas besök i Shanghai.

– Vi kommer signera partnerstadsavtalet, men också passa på att göra annat som att besöka företag, universiteten Fudan och Tongji samt Shanghais hamns som numera har en direktlinje för containertrafik till Göteborg. För en stad i Göteborgs storlek är det speciellt att ha ett så nära samarbete med en 25-miljonersstad som Shanghai, säger Gunilla Bökmark.

Ökande kinesiskt intresse
Samarbetet har funnits sedan 1986 och de båda städerna har i dag utbyten av många olika slag. På senare år har den kinesiska närvaron i Göteborg stärkts ytterligare i och med Geelys ägande av Volvo Cars och etableringen av fordonsutvecklingsföretaget CEVT på Lindholmen.

– Allt detta beror så klart inte enbart på avtalet, men jag vågar säga att om avtalet inte hade funnits hade vi inte varit där vi är i dag, säger Gunilla Bökmark.

Göteborgskt näringsliv finns också representerat i Shanghai – till exempel är runt hälften av den kinesiska stadens bussar från AB Volvo. Gunilla Bökmark ser också ett ökande kinesiskt intresse för studiebesök och andra utbyten med Göteborgs Stads verksamheter.

– Jag tror att många av stadens förvaltningar och bolag kan skriva under på att intresset från Kina för studiebesök och andra utbyten har ökat. Vi visar gladeligen upp sådant som demokratiska processer och offentlighetsprincip, som är självklart för oss. Det känns angeläget.

Bygger på långsiktighet
Hon poängterar att städernas samarbete bygger på långsiktighet, vilket innebär att avtalet till stora delar liknar det föregående. Vissa nyheter finns dock.

– I det nya avtalet har vi ökat möjligheterna till erfarenhetsutbyte, så att till exempel tjänstemän och studenter från våra städer kan besöka varandra och lära av varandra. Vi hoppas också att fler kinesiska företag och organisationer i framtiden kommer utnyttja Göteborgs olika testbäddar för innovation.