Ska finansiera miljöinvesteringar. Göteborgs Stad ger nu ut så kallade gröna obligationer för 500 miljoner kronor. På det här sättet kan staden finansiera olika miljöprojekt inom till exempel avfallshantering, kollektivtrafik och vattenförsörjning. Göteborgs Stad är den första aktören i Norden att ge ut gröna obligationer enligt Världsbankens regelverk.

– Vi har ett väl genomarbetat program för miljöprojekt i Göteborg. Staden ska vara ett naturligt val för investerare som söker gröna investeringar. Det här kommer att lägga fokus på våra miljöprojekt eftersom de gröna obligationerna ska följas upp, äger Magnus Borelius, finanschef för Göteborgs stad.

”Finans och miljö kan arbeta tillsammans”
Totalt har Göteborgs Stad 21,5 miljarder i skuld, de allmännyttiga bostadsföretagen ej inräknade.

– Nu har vi börjat göra en del av stadens låneportfölj grön. Det är ett första steg att lyfta in miljötänket även i den finansiella verksamheten och visa hur finans och miljö kan arbeta tillsammans och skapa nytta för både staden och investerarna, säger Magnus Borelius.

Världsbanken släppte de första gröna obligationerna 2008. De ses som ett sätt att få investerare att bli mer medvetna om klimatutmaningar och lösningar. De gröna obligationer Göteborgs Stad gett ut löper på sex år och handlas på Londonbörsen.