”Det är inte över”. Med ökad smittspridning av covid-19 ökar behovet av information. Vad gäller för just dig? Vilken hjälp finns det att få? Och vad kan du själv göra? En förstärkt informationsinsats från Göteborgs Stad ska hjälpa och uppmuntra göteborgarna att hålla ut och söka rätt information.

Helena Mehner.

Helena Mehner, du är kommunikationsdirektör i Göteborgs Stad. Varför har ni dragit igång den här insatsen?

− Utvecklingen har gått åt fel håll och smittspridningen ökar igen. Det är tyvärr inte över ännu. Vi jobbar ju alltid med att informera och kommunicera men har också fått ett extra uppdrag att förstärka informationsinsatserna. För att få stopp på spridningen måste alla hjälpas åt och det kräver att vi håller oss uppdaterade.

– Informationsflödet är dock enormt, det ändrar sig snabbt och det är inte alltid lätt att veta vilken källa du kan vända dig till. Vårt jobb är att se till att boende, besökare och näringsliv får tillgänglig och korrekt information.

Vilken typ av informationsinsatser handlar det om?  

− Precis som i somras gör vi ett utskick till alla hushåll i Göteborg om var du hittar information, vart du kan vända dig med olika frågor och översättningar till olika språk. Samtidigt arbetar vi med en särskild informationsinsats riktad till ungdomar.

– I tidningar, på radio, stadsinformationstavlor och digitala tavlor i stadsrummet skickar vi budskapet om att det inte är över, var rädd om dig och håll dig uppdaterad. Vi gör också en förstärkt intern informationsinsats till alla stadens medarbetare.

Hur stor påverkan har de här satsningarna?

− Vi utvärderar våra informationsinsatser löpande och ser att de har effekt. Det handlar inte bara om att nå ut med information om restriktioner utan också om de konsekvenser och beslut som pandemin orsakar. Det är en utmaning då många upplever en informationströtthet och längtar till hur det var innan pandemin. Med det är viktigt att vi håller i och håller ut även med information.

Hur länge fortsätter de här förstärkta insatserna?

− Det finns inget slutdatum. Situationen kan ändras snabbt och vi har en god beredskap för att kunna ställa om snabbt och anpassa och förlänga insatserna när det behövs.

– Just nu är det viktigt att vi håller ut, följer råd och restriktioner så att smittan kan minska.