Magnus Petzäll har utsetts till IT-direktör i Göteborgs Stad. ”Magnus Petzäll ska ansvara för stadens strategiska IT-utveckling”, säger Lars Roslund, stadsdirektör.

– Kommunstyrelsen fattade i fjol ett beslut om inriktningen för IT-strategin. Det är intentionerna av detta beslut som den nya IT-enheten vid stadskansliet nu ska följa, säger Lars Roslund.

Magnus Petzäll är 38 år och har från 1996 och fram till nu varit IT-chef på IMI Indoor Climate i Borås.

Han tillträder sin nya befattning den förste februari.