”Mänskliga rättigheter grunden för stadens arbete”. Den 3 juni skulle West Pride invigts men på grund av covid-19-pandemin är festivalen inställd. Göteborgs Stad, som har deltagit i West Pride sedan 2007, kommer denna dag att hissa regnbågsflaggan på paradflaggstången på Gustaf Adolfs torg. Det har kommunfullmäktiges presidium beslutat.

Eva Hessman, stadsdirektör och regnbågsambassadör.

– Göteborg ska vara en stad för alla och mänskliga rättigheter ska vara grunden för stadens arbete, säger stadsdirektör Eva Hessman.

– Därför står Göteborgs Stad bakom hbtq-personers rättigheter – som är mänskliga rättigheter – och likvärdig service för alla, fortsätter Eva Hessman som också är en av Göteborgs Stads regnbågsambassadörer tillsammans med stadens hr-direktör Tina Liljedahl Scheel.