Enklare och tydligare. Nu har Göteborgs Stad lanserat den nya och förbättrade webbplatsen goteborg.se. Där ska boende, besökare och näringsliv lättare kunna hitta information och service. “Tidigare var det 21 olika huvudingångar, nu är det bara nio. Besökarna ska inte behöva klicka på flera ställen för att komma rätt”, säger Helena Mehner, kommunikationsdirektör i Göteborgs Stad.

Foto: Julia Lejon

Göteborgs Stads kanaler behöver uppdateras löpande utifrån målgruppernas behov och under två års tid har ett revideringsprojekt pågått när det gäller goteborg.se.

– Det känns bra att vi nu är färdiga och förvaltningar och bolag har deltagit arbetet. Vi har gjort det själva och det finns stor samlad kunskap i staden, säger Helena Mehner.

Bättre för användaren

Den absolut största förändringen är att den nya webbplatsen har en tydligare struktur med färre huvudingångar, vilket gör att det är lättare att hitta. Det finns också ämnesingångar under huvudingångarna samt fler bilder som ska ge en bättre användarupplevelse. En ny viktig ämnesingång är ”Så kan du påverka och vara delaktig”.

– Det blir också tydligare på goteborg.se för näringsliv och besökare som kommer vidare till Göteborg & Company och hela vårt upplevelseerbjudande. Vi har tagit vara på alla lärdomar och det som varit positivt med stadsutvecklingswebben när vi tagit fram nya goteborg.se, som stadsutvecklingswebben nu flyttat in på.

Staden som arbetsgivare

En av huvudingångarna heter Jobba i Göteborg och ska stärka Göteborgs Stad som arbetsgivare.

– Med den nya jobb- och karriärsidan vill vi ge en så tydlig bild som möjligt av Göteborgs Stad som arbetsgivare. Besökare på sidan ska få en inblick i hur det är att arbete i vår kommun, bli inspirerade och upptäcka hur många olika yrken och vilka karriärmöjligheter som finns, säger Eva Svensson, utvecklingsledare inom employer branding på enheten hållbart arbetsliv på intraservice.

Ge en helhetsbild

Jobb- och karriärsidorna är en av de mest besökta områden på vår webbsida, så det finns ett stort intresse för Göteborgs Stad som arbetsgivare. På den nya jobb- och karriärsidan tar Göteborgs Stad ett större helhetsgrepp och berättar ännu tydligare om olika yrkesområden och vad stadens medarbetare tycker om sitt jobb och sitt uppdrag. På sidan kommer man både kunna få tydlig information om Göteborgs Stad som arbetsgivare samtidigt som man kan fördjupa sig i hur det är att arbeta inom stadens olika förvaltningar och bolag, allt för att man ska få en så bred bild som möjligt.

– Om man är nyfiken på Göteborgs Stad som arbetsgivare, oavsett om man är elev/student eller jobbat i flera år, så kan de nya jobb- och karriärsidorna ge inspiration och kunskap om vilka möjligheter som finns inom Göteborgs Stad, säger Hanna Wedin, utvecklingsledare inom employer branding på enheten hållbart arbetsliv på intraservice.

Synas i fler sammanhang

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen ligger under huvudingången Omsorg och stöd.

– För våra verksamheter blir den reviderade webben mer användbar, vi kan snabbare och enklare lägga till artiklar och snabblänkar för att visa vad som är aktuellt. Den ger också större möjligheter för oss att synas i fler sammanhang än bara under vår förvaltnings sidor. det är bra eftersom vi vill att äldreperspektivet ska genomsyra alla verksamheter och all kommunikation i Göteborgs Stad, säger Cornelia Dannert, kommunikationschef på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

På vilket sätt ger webben större möjligheter?

– Det handlar om att vi kan lägga ut information, nyheter och länkar på andra sidor som inte är vår förvaltnings. Inom arbetet med Åldersvänliga Göteborg arbetar vi med att göra Göteborg till en stad för alla – och ett område vi exempelvis arbetar med där är stadsutveckling. Här kan vi då istället arbeta med att få in äldreperspektivet på stadsutvecklingssidorna istället för att vi ska ha en egen information på äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens sida om just stadsutveckling. En stor del av alla göteborgare är över 65 år, vi tycker inte att information som riktas till göteborgarna ska vara indelad efter vilken ålder du har eller vilken förvaltning som är avsändare, utan vad informationen handlar om och sedan ska olika perspektiv synliggöras där.

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice och stadsledningskontoret har drivit projektet med att revidera goteborg.se, tillsammans med förvaltningen intraservice som har utvecklat tekniken. Stadens förvaltningar och bolag har arbetat med innehållet. Arbetet med att förbättra webbplatsen fortsätter även efter lanseringen.