Huvudsyftet med webbplatsen, http://www.goteborg.se är att informera medborgarna om vad kommunen gör och vilka tjänster och service den erbjuder.

760_21.jpg
– Tanken har varit att göra en så lättnavigerad, nyttig och pedagogiskt upplagd webbplats som möjligt, säger Håkan Holgén, infomaster för goteborg.se

Den officiella webbplatsen vänder sig till göteborgarna och utgångspunkten har varit medborgarna – deras behov, förväntningar och förståelse av vad Göteborgs Stad gör, hur det fungerar och framförallt vilka tjänster som erbjuds.

Demokratiskt perspektiv

Enligt Håkan Holgén är det viktigt ur ett demokratiskt perspektiv att alla ska kunna hitta sin information.

På den omgjorda webbplatsen lyfts kommunens kärnverksamhet fram och det ska tydligt framgå vad kommunen gör och inte gör.