Efter ett och ett halvt års arbete med över 100 personer inblandade är det på tisdagen premiär för Göteborgs Stads nya webbportal. Drygt 300 webbplatser har samlats ihop under en enda portal med en helt ny struktur, där göteborgarens behov – inte organisationens – har styrt upplägget. Och nu är grunden lagd för många fler e–tjänster.

Den nya portalen är Göteborgs Stads ansikte utåt och en entrédörr till information och service från alla stadsdelar och fackförvaltningar, totalt ett 40-tal olika organisationer. Men av dem syns inte ett spår på portalens första sida.

Nytt tänk ska göra det lättare att hitta

– Nej, det är själva poängen. Medborgarna behöver ju inte veta hur vi organiserar oss för att leverera den service som de finansierar via skatt och avgifter, säger Ulf Källström, informationsdirektör i Göteborgs Stad.

60E8.jpg
– En huvudkritik mot den gamla hemsidan var att det fanns så mycket på första sidan att man inte visste hur man skulle gå vidare. Och när man väl gick vidare, hamnade man kanske på en sida med en annan struktur – och så fick man börja om. Portalen har fått ett helt nytt tänk, som ska göra det lättare att hitta, säger Ulf Källström.

Den nya portalen – som gått under det göteborgsvitsiga arbetsnamnet Leion-net – har fem ingångar: Invånare, Företagare, Turist, Politik & Organisation samt Media beroende på vem besökaren är och i vilket ärende man gått in på goteborg.se.

De flesta göteborgare kommer nog att hitta den information de behöver under ingången Invånare via tio kategori-knappar till vänster, bland andra Förskola & Utbildning, Kultur & Bibliotek, Miljö & Hälsa och Resor & Trafik.

– Här utgår vi från medborgarens servicebehov och när man klickar sig neråt i de olika kategorierna går man mot allt högre detaljering, säger Ulf Källström.

Ska byggas ut med allt fler e-tjänster

En ny sökmotor – som täcker kommuner, landsting, regioner och staten – är en annan av nyheterna.

– Där kan man söka på till exempel förskola och få information från hela den offentliga sektorn i Sverige, det är faktiskt unikt, säger Ulf Källström.

45A.jpgGöteborg har också kommit långt med att göra sin webbplats tillgänglig för funktionshindrade, dyslektiker och andra grupper som har svårt att ta till sig information. Till exempel kan synskadade förstora texten eller få den uppläst av en syntetisk röst. Och blinda som har särskild uppläsningsutrustning får nu mer glädje av den, eftersom allt fler sidor görs i format som kan läsas av utrustningen.

Webbportalen och tekniken bakom har kostat cirka 20 miljoner kronor att ta fram. Rent tekniskt är den byggd på en plattform som gör det möjligt att bygga ut allt fler e-tjänster. Vid premiären på tisdag finns ett fåtal e-tjänster i portalen, till exempel kan man söka böcker i Stadsbibliotekets databas.

En annan e-tjänst är Synpunkter & kontakt, som nu finns på nästan alla sidor i portalen. Här skriver man in sitt ärende, som fördelas till ansvarig kommunal enhet och så får man förhoppningsvis ett snabbt svar.

Allt samlat och sökbart i nya Serviceguiden

– Serviceguiden är också en e-tjänst, där har vi samlat alla enheter på ett ställe, till exempel skolor, äldreboenden och återvinningscentraler. En annan tjänst är att nämndhandlingar nu finns tillgängliga på ett och samma ställe, under ingången Politik och Organisation, säger Maritha Enström, projektledare för Leion-net.

I Serviceguiden kan man till exempel klicka sig fram till ”förskolor i Centrum” och hitta inte bara de kommunala förskolorna i stadsdelen, utan även fristående förskolor – med karta, besöksadress och telefonnummer.

– Det finns redan många andra e-tjänster i Göteborgs Stad. Men de ser olika ut och har olika inloggningar, det är något vi vill komma bort från i nästa steg med portalen, säger Maritha Enström.

– Nu har vi lagt upp en plattform och fortsätter med att skapa ett gemensamt arbetssätt – till exempel värdera nyttan av e-tjänster på samma sätt. Sedan ska vi göra tekniska kravspecifikationer gentemot de leverantörer som ska bygga e-tjänsterna, säger Maritha Enström.

De flesta av Göteborgs Stads kommunala bolag är inte med i den här etappen av webbsamordningen. Än så länge är det frivilligt för bolagen att vara med.

5460_2.jpg

I den nya e-tjänsten Serviceguiden finns allt samlat och sökbart på ett ställe.