Ante Baric.

Sveriges kommuner möts på mässan i maj. Hallå där Ante Baric, digitaliseringsansvarig på Intraservice, som förbereder för arrangemanget Offentliga Rummet på Svenska mässan 23-25 maj. Berätta om konferensen!

– Offentliga rummet är den samlingsplats där det offentliga Sverige möts. En marknadsplats där man lyfter fram goda exempel på digitala lösningar och hur man kan utveckla innovativa lösningar som utvecklar servicen för våra medborgare, besökare och företag.

– Det är en stor ära att få arrangemanget till Göteborg. Göteborgs Stad anordnar konferensen tillsammans med Västra Götalandsregionen och Västkom. Vinnova och Sveriges kommuner och landsting, SKL, är finansiärer. Just nu är ungefär 700 anmälda, men vi räknar med cirka 1 000 deltagare.

Vad kommer att ske under konferensdagarna?
– Det börjar med en nätverksdag där deltagarna kan träffa varandra och utbyta erfarenheter. Det som är bra när det handlar om offentlig verksamhet är att vi inte konkurrerar med varandra. Här kan man faktiskt dela med sig av kunskaper – vi har alla samma utmaningar.

– Vi kommer även att anordna ett så kallat hackathon om blockkedjor under konferensen. Blockkedjor används för att skapa trovärdiga data, till exempel inom sjukvården och utbildningar. Ett hackathon är en tävlingsform för utvecklare.

Vilka utmaningar har Sveriges kommuner?
– Det är att hitta lösningar som förenklar och effektiviserar vår vardag, som frigör tid för medborgarna och företag, men även för oss internt. Det ska vara så enkelt att det digitala alternativet är det naturliga första valet för att hitta och få del av kommunal service.

Förutom att Göteborgs Stad är medarrangör till Offentliga Rummet, hur medverkar ni annars?
– Jag sitter till exempel med i juryn för Guldlänken, ett pris som ska delas ut under dessa dagar. Vi har också några från staden som ska prata. Stefan Lydén kommer att prata om Göteborgsförslaget och Tove Lund om Smarta kartan, båda arbetar på Göteborgs Stads förvaltning Konsument- och medborgarservice.