Arrangerar åtta seminarier. Nya jobb i miljonprogramsområdena, romsk inkludering och ungas möjligheter att påverka stadsplaneringen. Det är några av de frågor som Göteborgs Stad uppmärksammar under sin medverkan på den Västsvenska arenan under Almedalsveckan.

− Almedalsveckan är ett bra tillfälle att lyfta frågor som är viktiga för Göteborgs Stad till en nationell nivå. Det är en arena där olika aktörer kan mötas och föra diskussioner, säger Ann-Louise Hohlfält, som är planeringsledare på stadsledningskontoret.

Göteborgs Stad är en av fem samarbetspartners som står bakom det som kallas för Västsvenska arenan. De andra är Chalmers, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och Västsvenska handelskammaren. Tillsammans arrangerar de 37 seminarier.

Fokus på samhällsbyggnad
Temat är ”Nationella utmaningar – regionala lösningar” och Göteborgs Stad arrangerar åtta av seminarierna och medverkar i tio. Tyngdpunkten ligger på frågor som rör hållbar stads- och samhällsbyggnad.

− Bland annat har vi ett seminarium om barn och ungas delaktighet i stadsplaneringen. Det handlar om hur viktigt det är att skapa delaktighet på riktigt, så att det inte bara är för syns skull. En bra stad för barn och unga är en bra stad för alla, säger Ann-Louise Hohlfält.

Göteborg som pilotkommun
Ett annat seminarium handlar om statens strategi för att inkludera romerna i samhället.

− Göteborgs Stad är svensk pilotkommun och har fått i uppdrag att jobba med den här frågan. Seminariet ger ett nationellt perspektiv på saken, säger Ann-Louise Hohlfält.

Några av dem som medverkar från Göteborgs Stad är stadsarkitekten Björn Siesjö, stadsbyggnadsdirektören Agneta Hammer och Klas Forsberg, utvecklingschef på stadsledningskontoret. Seminarierna under Almedalsveckan pågår den 1-5 juli.