Stor konferens om social hållbarhet. Hur ska vi arbeta för att klyftorna i Göteborg ska bli mindre? Det är frågan i fokus under en stor tvådagarskonferens om social hållbarhet som inleds på torsdagen. På programmet står föreläsningar och workshops där deltagarna själva kan bidra till problemlösningen.

− Egentligen är det en mobiliseringskonferens. Vi vill sätta social hållbarhet högt upp på agendan när det gäller vad vi måste jobba ännu mer med i staden, säger Michael Ivarson, chef för social resursförvaltning.

Viktigt jobba med hälsa och livsvillkor
Till första dagen av konferensen ”Gör Göteborg jämlikt” väntas ungefär 1 000 deltagare. Då föreläser bland annat Sir Michael Marmot, som står bakom den uppmärksammade rapporten ”Closing the Gap”.

− Han kommer att prata om vikten av att jobba med att minska skillnaderna i hälsa och livsvillkor. Att det är en så tydlig vinna-vinna-situation. Det är inte bra för någon i ett samhälle om det är för stora skillnader. Det blir otryggt för alla, säger Michael Ivarson.

På konferensen presenteras även en rapport om skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Den visar bland annat att i vissa delar av staden lever 26 procent av barnen i hushåll med långvarigt försörjningsstöd. Medan det på andra håll handlar om en halv procent av barnen.

− Vi ser även att medellivslängden skiljer sig åt med 7,5 år för kvinnor och 9,1 år för män om man jämför olika delar inom Göteborg, säger Michael Ivarson.

Sociala kittet torkar
Rapporten lyfter fram hur olika faktorer hänger ihop. Kort utbildning och ekonomisk otrygghet hänger samman med sämre hälsa. Det finns också ett samband mellan livsvillkor och upplevelsen av sammanhållning och trygghet.

Bland vuxna med kort utbildning upplever 18 procent social isolering. För de med lång utbildning är andelen bara 2 procent.

– Man kan se det som ett resultat av att Göteborg inte är så jämlikt. Vi vet från internationella studier att om skillnaderna blir för stora i ett samhälle så minskar känslan av sammanhållning, tillit och trygghet, säger Åsa Lundquist, projektledare för kartläggningen.

Internationellt sett är Sverige ett land med hög grad av tillit och social sammanhållning. Rapporten visar att den sociala isoleringen ökat. Det kan ses som att känslan av sammanhållning börjar vackla. Visserligen inte med någon dramatiskt hastighet, men Åsa Lundquist tycker ändå att tendensen är oroande.

– Sammanhållningen, det sociala kittet, är en av grundpelarna i samhället. Så om vi ska bli en socialt hållbar stad är det viktiga frågor att prata om.

Grupparbete för att gå vidare
Dag nummer två av konferensen samlar runt 450 deltagare och består av workshops. Då ska deltagarna jobba vidare med den kunskap de fått under dag ett.

− Den dagen är för stadens medarbetare i första hand. Vi kommer att titta på hur vi kan jobba vidare och konkretisera de förslag som kommer fram i rapporten, säger Michael Ivarson.

Konferensen ”Gör Göteborg jämlikt: Hela staden för social hållbarhet” äger rum på Svenska mässan. Medverkar gör representanter för staden, näringslivet, frivilligsektorn och universitet.