Satsning inför sommarlovet. I sommar åker många göteborgska barn utomlands. För det flesta är det något att se fram emot med sol, bad och kanske efterlängtade besök hos släktingar i hemlandet. Men för vissa innebär det oro över att bli kvar utomlands mot sin vilja. Och i värsta fall: tvångsgifte eller könsstympning.

– Vi vill att Göteborgs Stads personal ska öka uppmärksamheten inför sommaren. Det finns barn som riskerar att föras ut från landet mot sin vilja, och utsättas för hedersrelaterat förtryck, tvångsgifte eller kvinnlig könsstympning, säger Katarina Idegård.

Oros- och polisanmälan
Katarina - samordnare Göteborgs Stad
Hon jobbar på Dialoga, stadens kompetenscentrum om våld i nära relationer, och är Göteborg Stads samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck. Inför sommaren har ett informationsbrev skickats ut till stadens verksamheter, som beskriver hur lagstiftningen ser ut på området och vad man ska göra om man misstänker att något barn riskerar att utsättas.

– Om man tror något inte står rätt till ska man göra en orosanmälan till socialtjänst, och om man misstänker att någon riskerar att utsättas för tvångsgifte eller könsstympning ska man också göra en polisanmälan. Det är viktigt att stadens personal vågar ställa frågor till den unga, och också ta ett samtal med föräldrarna om man bedömer att det kan göras utan risker, säger Katarina Idegård.

Svårnavigerat ämne
Hedersvåld och -förtryck upplevs av många som ett känsligt ämne, och många fall är så klart resan till hemlandet och möjligheten att träffa släkten något positivt för barnen. Katarina Idegård menar att det är viktigt att exempelvis skolpersonal är uppmärksamma på barn som uppvisar tecken på oro inför sommaren.

– Det är inte helt enkelt att navigera i detta och det har vi full förståelse för. Men när barn uppvisar ett förändrat beteende inför sommaren är det viktigt att agera. Ibland vet inte barnen vad som kommer att ske, och ibland har de resignerat, säger hon.

”Det finns en osäkerhet”
Förutom informationsbrevet genomförs under våren också flera utbildningssatsningar för att höja kompetensen hos medarbetare inom bland annat elevhälsan. Katarina Idegård säger att kompetensen i frågor om hedersvåld och -förtryck generellt behöver öka i staden.

– Det finns inom en del verksamheter en osäkerhet kring hur man ska agera, och vi behöver satsa på kompetensutveckling för att vår personal ska känna sig tryggare, säger hon.

Ska inte falla mellan stolarna
Katarina Idegård har tagit initiativ till en myndighetsövergripande arbetsgrupp om hedersrelaterat våld. Syftet är att polis, åklagare, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och andra myndigheter ska förbättra sin samverkan i enskilda ärenden. Inför sommaren kommer denna arbetsgrupp att fokusera just på frågan om barn som riskerar att föras ut ur landet.

– Tanken är att de olika myndigheterna ska få bättre koll på varandras roller och ansvar, så att inga ärenden riskerar att falla mellan stolarna. Vi vill att stegen till att samverka ska vara kortare, säger Katarina Idegård.

Staden har dessutom ett samarbete med gränspolis samt Swedavia, som driver Landvetters flygplats.