Göteborgs Stad finns på torsdagen med på arbetsförmedlingens satsning ”Ung i fokus” som pågår hela veckan. Unga arbetslösa som inte kommit in på utbildningar i höst får veta vilka jobb- och praktikmöjligheter som finns. Prognoser visar att 5.000 jobb ska tillsättas i Göteborgs Stad det närmaste året. Bäst chanser till jobb har förskollärare och habiliteringspersonal.

– Vi hoppas naturligtvis att många unga ska se var någonstans vi behöver folk framöver och att de kan påverkas att byta utbildningsinriktning, säger Lisbeth Årsbog, planeringsledare på Stadskansliet.

Stort behov av förskollärare

För behovet av till exempel förskollärare är skriande. Det behövs cirka 350 förskollärare det närmaste året.

Nu har unga arbetslösa chans att få veta var inom Göteborgs Stad som det finns störst möjlighet till jobb.

– Vi hoppas att många unga utnyttjar möjligheten att få information, säger Lisbeth Årsbog som arbetar med att försöka förutse var det kommer att finnas jobb i Göteborgs stad i framtiden.

Allt svårare göra prognoser

– Idag är arbetsmarknaden mer flexibel och det går allt snabbare. Det gör att det är svårare att göra prognoser, säger hon.

För något år sen fanns det till exempel ett stort behov av grundskollärare, men det behovet har försvunnit på grund av omflyttningar av anställda inom kommunen.

Fotnot:
Göteborgs Stad finns på ”Ung i fokus” på arbetsförmedlingen Expo Utland i Brunnsparken under hela torsdagen mellan klockan 10 och 16.