Uppskattat samarbete. För femte året i rad träffades Göteborgs Stad och polisen i Storgöteborg nyligen för en gemensam konferens. Årets tema var organiserad brottslighet, med ett särskilt fokus på narkotika.

Läs också: Att se hela människan är UngÖsts framgångskoncept

I Göteborg arbetar Göteborgs Stad och polisen efter en modell som kallas Trygg i Göteborg. Varje stadsdel och lokalpolisområde jobbar efter den upparbetade modellen för att minska brottsligheten och öka tryggheten i staden.

”Det märks att engagemanget är stort”
Syftet med den årliga konferensen i mitten av november var att fördjupa kunskapen i hur arbetet går. På plats under dagen i Gårdsten fanns stadsdelsdirektörer, polischefer, kommunpoliser, trygghetssamordnare, chefer och medarbetare som alla är viktiga nyckelaktörer i arbetet för ökad trygghet och minskad brottslighet.

– Det är positivt att samarbetet mellan Göteborgs Stad och polisen fungerar allt bättre och att trygghetssamordnare och kommunpoliser är nöjda med den lokala samverkan. Dagen var väldigt givande och det märks att engagemanget är stort, säger utvecklingsledaren Lina Dimming.

Efter flera års samarbete är den gemensamma bilden att det lokala arbetet ute i stadsdelarna ger resultat och att arbetet fungerar bra.

”Den storstadsregion som ligger bäst till”
Erik Nord är polischef i Storgöteborg:

– Jag tror att den samverkan som vi har haft under åren, och det säger jag med stor ödmjukhet, har lett till att vi idag är den storstadsregion som ligger bäst till när det gäller problembilder. Det är en av förklaringarna. Jag tror att utvecklingen i Göteborg de senaste fem åren kunde ha sett betydligt allvarligare ut om vi inte hade fått till den här lokala samverkan, säger Erik Nord.

Årets tema, organiserad brottslighet ur ett narkotikaperspektiv, har beslutats av Göteborgs Stad och polisen gemensamt. Det stora flödet av narkotika och de tydliga kopplingarna till kriminalitet och gäng pekas ut som den tyngsta och mest angelägna problematiken att fokusera på.

”Flera tongivande aktörer har varit frihetsberövade”
Daniel Neck är polis i Storgöteborg:

– Klimatet i Göteborg har varit något lugnare våldsmässigt en tid, av flera anledningar. En anledning, som polisen ser, är att flera tongivande aktörer varit frihetsberövade, men även att flera inte befunnit sig i Göteborg.

– Problemet är dock fortfarande högaktuellt och det bubblar under ytan. För att vi ska få en förändring på riktigt kommer vi behöva fortsätta och intensifiera det arbete vi gör idag en lång tid framöver, säkert femton år, säger Daniel Neck.

Ungdomar är en högprioriterad grupp att stötta och fånga upp för att motverka att fler unga dras in i kriminalitet och missbruk. En färsk undersökning från Göteborgs Stad om skolelevers drogvanor visar att ungdomar i Göteborg dricker och röker mindre än någonsin tidigare. Samtidigt tror allt färre unga att cannabis är skadligt:

”Narkotikahandel ungas väg in i kriminaliteten”
– Det är djupt oroande. Vi behöver jobba mer med attityderna kring narkotika eftersom bruket driver kriminaliteten. Vi ser att det är framför allt narkotikahandel som är ungas väg in i kriminaliteten, säger Lina Dimming.

Den aktuella lägesbilden är gemensam och staden och polisen arbetar mot samma mål. Under hearingen lyftes det fram en oro kring vad den kommande omorganisation i staden, då stadsdelarna försvinner, kommer att betyda för det upparbetade arbete som bedrivs på lokal nivå idag. Det finns en stark önskan om att bevara den lokala samverkan och det som byggts upp genom åren.

Lisbeth Nilsson är direktör för Välfärd och utbildning:

– Vi har ett förtroendefullt samarbete idag, vi har tillit till varandra och vi har nära kontaktvägar. Vi har den här gemensamma lägesbilden och vi växlar lägesbilder så ofta som det behövs. Vi fortsätter att hålla fast vid det lokala arbetet och vi kommer att behöva ha det här utbytet, kanske ännu vassare och bättre än idag, säger Lisbeth Nilsson.

Vill förstärka det förebyggande arbetet
Under diskussionerna som hölls under dagen framkom det bland annat att man vill förstärka och förbättra det förebyggande arbetet på alla nivåer och särskilt koncentrera sig på skolan, ha fullt fokus på narkotikabekämpning med alla tillgängliga resurser, samt ha en tydlig plan för kriminella som ska återanpassas i samhället inför frigivning. Prioriteringarna för arbetet beslutas nästa år.

– Om man orkar stå still i dagens snabba samhälle, så är kontinuitet ett kvalitetsmått. Jag tänker att om vi kan bibehålla det vi har här, så blir vi starkare allt eftersom, säger Erik Nord.