Mötesplats på webben och på Kronhusgatan. Center mot hemlöshet heter en ny samlingsplats där Göteborg Stad tagit ett samlat grepp för människor i hemlöshet. Satsningen, som är den första i sitt slag i Sverige, öppnade på webben fredagen. Framöver öppnar också lokalen på Kronhusgatan, något försenat på grund av covid-19-pandemin.

– Centrets bas är en webbplats med en karta där personer som lider av hemlöshet kan hitta det som stöd som finns nära där man befinner sig. Det kan handla om exempelvis sovplatser, säger Sofia Kuldius, koordinator till projektet.

”Nu är tiden mogen för att göra detta digitalt”
Göteborgs Stad har tagit intryck av en liknande lösning som finns i Chicago. I projektet har man också inkluderat andra organisationer från civilsamhället, som till exempel tidningen Faktum, Stadsmissionen och Frälsningsarmén.

– Personer som själva levt eller lever i hemlöshet har också varit en nyckelkomponent i projektet och bidragit med värdefulla kunskaper inom området, säger Sofia Kuldius.

– Det är en kraftsamling dels från oss i Göteborg Stad men också i form av alla andra krafter som gör ett fantastiskt arbete med hemlösa i Göteborg. Vi har haft planer på detta i många år men tidigare har fokus varit på en fysisk plats. Nu är tiden mogen för att göra detta digitalt istället, fortsätter hon.

”En bättre samlad bild”
Satsningen ska också hjälpa hemlösa till självhjälp. Genom att samla allt till en sida på webben så kommer det vara enklare att kommunicera med gruppen. Det som hemlösa har gemensamt är att de är just hemlösa men utöver det kan deras behov vara väldigt olika.

– Vi kommer nu att skapa en bättre samlad bild över hemlösheten i Göteborg. Det kommer också att förenkla all framtida kommunikation. Öppnar vi en kyrka för att det är kallt kan vi skicka ut notiser om det till alla intressenter. Det blir en plattform för oss alla som arbetar med hemlöshet, och det blir en plattform för alla de som är hemlösa, säger Sofia Kuldius.

Ambitionen är att sajten ska växa
Tanken är att webbplatsen successivt ska utvecklas.

– Vi tror Center mot hemlöshet kommer att byggas ut successivt allt eftersom behoven uppstår. Vi har redan i möte med olika organisationer och personer märkt av ett stort intresse för att lägga till information som berör gruppen, säger Sofia Kuldius.