Lättillgängligt på Ekelundsgatan. För att kunna ge göteborgarna bättre service, både genom personligt besök, via telefon och på webben så kommer Göteborgs Stad att i höst öppna ett kontaktcenter i centrala Göteborg. Och adressen blir Ekelundsgatan 1, det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

Tanken med det nya kontaktcentret är att göteborgarna ska få bättre hjälp att hantera enklare ärenden, hitta rätt och få vägledning till information och självservice. Kontaktcentret, som enligt planerna ska öppna till hösten, ska dessutom koppla samtal vidare när någon ringer till Göteborgs Stad.