Göteborgs Stad satsar också i år 11 miljoner kronor på feriejobb. 1.000 gymnasieungdomar kan under fyra veckor i sommar tjäna lite pengar och skaffa sig yrkeserfarenhet inom till exempel vård, omsorg, parkvård och städning.

Förra året fick närmare 1.300 elever sommarjobba under fyra veckor på sommarlovet. I år är platserna något färre. Hur stor lönen blir är inte färdigförhandlat ännu, i fjol var den 51 kronor i timmen.

Sista ansökningsdag 31 mars

– Vi har återgått till det ursprungliga antalet på 1.000 platser, förra året var ett avsteg. Men tusen platser är ju ändå en hög siffra i ett kärvt ekonomiskt klimat. Jag tror att arbetsmarknadsdelegationen är lite försiktig i och med att man behöver göra andra insatser mot ungdomsarbetslösheten i år, säger Claes Henriksson, planeringsledare vid stadskansliets arbetsmarknadsgrupp.

– Om vi sen hamnar på exakt tusen platser, det får vi se. Det bygger ju på om vi får in så många platser som krävs.

Alla som går i ettan på gymnasiet och är folkbokförda i Göteborg får söka feriejobben, även de som läser i andra kommuner.

I början av mars får eleverna blanketter och information hem i brevlådan. Blanketten ska vara inlämnad till studievägledaren på respektive skola senast den 31 mars.

Lottning fungerar bra

Ungefär 750 av de 1.000 feriejobben lottas ut, resten fördelas till elever med särskilda behov.

– Systemet med lottning av platser har varit så pass framgångsrikt och de återkopplingar vi får från ungdomar och föräldrar visar att de tycker att det är ett rättvist system, säger Claes Henriksson.

– Tre miljoner får Göteborg som bidrag från staten till den här satsningen. Det är en relativt hög andel tack vare att vi så pass väl uppfyller det mål som riksdagen har formulerat om att särskilt rikta pengar för sommarjobb till invandrarungdomar och funktionshindrade, säger Claes Henriksson.

Vem som har turen att få ett jobb avgörs vid den sedvanliga offentliga lottningen den 15 april klockan tio.