Direktsänds på webben. Försvarsmakten vill utöka sitt skjutande i Göteborgs skärgård, något öbor, naturorganisationer och även Göteborgs Stad kraftfullt har vänt sig emot. Men just när positionerna verkar vara som mest låsta anordnar kommunstyrelsen en hearing i frågan, för att i lugn och ro lyssna till allas bästa argument. Förhoppningen är att dialog kan leda till kompromiss.

– Det är som ett äktenskap – man kanske inte gillar alla delar i relationen, men man måste ändå anstränga sig för att få det att funka, säger Björn Johansson, ärendecontroller på stadsledningskontoret och den som håller i trådarna för den kommande hearingen.

De som ingår i det aktuella äktenskapet är å ena sidan Försvarsmakten, som alltså ansökt om att få utöka sin aktivitet i form av övningar och skjutningar i Göteborgs skärgård, och å andra sidan Göteborgs Stad, miljöorganisationer och de boende i området kring Känsö, som tycker att utökningen är alldeles för vittgående.

– Just nu är positionerna ganska låsta och efter att ha gått igenom flera instanser, som Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen, så ligger ärendet nu hos regeringen och miljödepartementet för avgörande, säger Björn Johansson, som har förhoppningen att det ska vara möjligt att komma överens utan att juridiken behöver träda in.

Argumenterande utan debatt
Det hoppas även kommunstyrelsen, som just därför har kallat till denna så kallade hearing. Förutom Försvarsmakten kommer bland andra Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Skärgårdsuppropet, Donsö byalag och Brännö bys samfällighet, som äger ön Känsö kring vilken försvaret vill utöka sin verksamhet. Tanken är alltså att alla inblandade parter i lugn och ro nu ska få presentera sina argument och aspekter på saken.

– Vi har arrangerat hearings tidigare, till exempel angående Stena-terminalens placering och om fotbollsvåldet, och det viktiga är att alla får lägga fram sina argument så tydligt som möjligt. Det handlar alltså inte om någon debatt eller ett allmänt diskussionsforum, även om det finns en moderator som vid behov träder in och ställer frågor om det behövs några förtydliganden, säger Björn Johansson, som hyser förhoppningar om att mötet kommer att bära frukt.

Viktiga intressen mot varandra
– Staden utgår från att alla parter inser att vi måste samexistera och hitta lösningar som är acceptabla kompromisser för alla. Men det är klart att det är svårt, när det å ena sidan handlar om en sådan attraktiv boende- och turistmiljö som skärgården, alldeles intill ett Natura 2000-område, och å andra sidan en så viktig samhällsfunktion som försvaret, som bland annat har till uppgift att skydda Skandinaviens största hamn, säger Björn Johansson.

Hearingen äger rum onsdagen 2 april klockan 08.30 – 13.00. Media är inbjudna för att lyssna, medan allmänheten kan ta del av evenemanget via goteborg.se, där hearingen kommer att direktsändas.