Medverkar i flera programpunkter. Intresset för hur Göteborgs Stad har hanterat mutskandalen är stort i det offentliga Sverige. Under årets Almedalsvecka deltar några av stadens medarbetare i olika seminarier för att dela med sig av sina erfarenheter.

Stadsdirektör Åke Jacobsson medverkar i två olika programpunkter. Den första är den 5 juli och handlar om ledarskap i krissituationer.

− Jag ska berätta om mina erfarenheter av mutskandalen och även kriser jag hanterade på min förra arbetsplats, Räddningstjänsten. Slutsatserna är ungefär desamma, säger Åke Jacobsson.

Vill hjälpa andra att förebygga
Han säger att det bland annat handlar om att kunna hantera både krisen och den vanliga verksamheten samtidigt. Annat av värde är att ha övat krishantering, ha rollfördelningen klar och att redan på förhand ha tagit ställning till vilket förhållningssätt man ska ha till medierna.

Det andra seminariet där Åke Jacobsson deltar är den 6 juli och fokuserar på korruption och mutor.

− Jag får många förfrågningar från olika myndigheter om att hålla föredrag, och vill gärna hjälpa andra att arbeta förebyggande så att de slipper hamna i det här som vi har gjort, säger

Heldag om upphandling
Den 5 juli är Göteborgs Stad med och arrangerar ett heldagsseminarium på temat ”Så gör vi offentlig upphandling till en framgång”. Det är Inger Ek från Upphandlingsbolaget och Ann-Christin Alkner-Dahl, projektledare från Göteborgs Stad, som deltar.

− Jag är där för att prata om den handlingsplan för förstärkt intern kontroll och öppenhet som kom till efter mutaffären i Göteborg. Det finns ett stort intresse för vad vi gör och har gjort, säger Ann-Christin Alkner-Dahl.

Från Göteborgs Stad syns under Almedalsveckan även utvecklingsledare Seroj Ghazarian. Han deltar i ett seminarium kring hur mångfalds- och jämställdhetsarbete gynnar verksamheten. Seminariet äger rum den 6 juli.