Temavecka för utveckling av offentlig sektor. Innovationsveckan är en vecka med digitala och fysiska programpunkter i hela landet, som är till för alla som utvecklar offentlig sektor. Göteborgs Stad deltar med flera aktiviteter. Bland annat presenteras digitala Görel – en robot som höjer innovationsnivån i staden.  

Innovationsveckan fokuserar på att dela och sprida smarta lösningar mellan olika delar av offentlig sektor. Programmet skapas av kommuner och andra offentliga verksamheter runt om i landet.

– Förra året var det 170 programpunkter runt om i Sverige och jag skulle tro att det blir minst lika många i år, säger Julia Olander, verksamhetsutvecklare på Intraservice i Göteborgs Stad.

Hon och Gunilla Gudmunds, verksamhetsutvecklare på konsument- och medborgarservice, ansvarar för fem föreläsningar från Göteborgs Stad under veckan.

– I dessa föreläsningar försöker vi täcka in och visa upp en del av det fantastiska innovationsarbete som sker inom staden, säger Gunilla Gudmunds.

Berättar om innovativa sommarjobbare

På måndag 4 oktober klockan 13–13.45 kan den som vill få lära sig mer om hur stadens digitala medarbetare Görel höjer innovationsnivån. Görel är en robot som möjliggör automatisering av arbetsprocesser och därmed frigör tid.

På onsdag 6 oktober är det en föreläsning om hur sommarjobbare i Göteborgs Stad fick en utmaning och skulle ta fram lösningar med användardrivna innovationsmetoder inom hållbarhetsområdet.

– Samma dag handlar det om Öppna data – ett område där Göteborgs Stad kommit långt. Här kommer du att få veta mer om vad Öppna Data är och vad det finns för möjligheter för andra att ta del av den, säger Gunilla Gudmunds.

Alla ska kunna vara innovativa

Göteborgs Stads innovationsprogram 2018–2023 handlar om att stärka stadens innovationsförmåga. Med ett sammanhållet innovationsprogram har Göteborgs Stad en gemensam riktning för att fokusera innovationskraften i staden.

– Vi försöker höja kunskapsnivån i staden så att alla medarbetare ska kunna vara innovativa och bidra till nytänkande. Forskningen visar att organisationer där alla medarbetare får chansen att tänka nytt också blir mer innovativa, säger Julia Olander.

Gunilla Gudmunds håller med och lyfter fram att det inte bara handlar om att tänka nytt utan även göra nytt.

– Innovationsarbete är en lagsport. Vi behöver göra det tillsammans med användaren, med andra inom den egna verksamheten, med andra verksamheter i staden men även tillsammans med andra aktörer utanför staden. Allt för att kunna ta fram smarta lösningar som underlättar vardagen för de som vi är till för, säger hon.

Business Region Göteborg om Sveriges innovationsmotor

Göteborgs Stads föreläsningar sker digitalt och spelas även in för att kunna ta del av i efterhand.

Yesbox, Business Region Göteborg och Johanneberg Science Park är andra aktörer som bidrar med aktiviteter från Göteborg under veckan. BRG håller flera föreläsningar under parollen ”Göteborg – Sveriges Innovationsmotor”. Innovationsprogrammet Hoppet, Gothenburg Green City Zone och testbädden Electricity är några av de ämnen som lyfts fram.

Innovationsveckan är ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet, Upphandlingsmyndigheten och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.