Förvaltningsberättelsen i Göteborgs Stads årsredovisning för 2004 har fått pris av revisionsföretaget Komrev. "Genomtänkt struktur och ärlig uppföljning av prioriterade mål", tyckte juryn.

– Roligt att juryn uppmärksammar vårt arbete med en årsredovisning för en stor stad. Den kan ju aldrig bli lika detaljerad som för en liten kommun, även om verksamheten ska sammanfattas på ungefär lika många sidor, säger Hans Peterson, koncernredovisningschef i Göteborgs Stad.

Förstapriset i Komrevs tävling vanns av Solna stad, medan Göteborg tog hem ett av fyra hedersomnämnanden. Priset består av äran och ett diplom.

Struktur ger god sammanfattning

Så här lyder juryns motivering: ”Årsredovisningen ger genom sin genomtänkta struktur en mycket god sammanfattning av den stora kommunens ekonomi och verksamhet. Särskilt bör framhållas den tydliga och ärliga uppföljningen av de prioriterade målen.”

Även 2003, prisades Göteborgs årsredovisning. Då var det forskningsorganisationen Kommunforskning i väst (KFI) som tyckte att Göteborg stod för den bästa årsredovisningen bland de västsvenska kommunerna.