Tillsätter samordnare. Göteborgs Stad inrättar en central samordningsfunktion i arbetet mot hedersförtryck. Kunskapen om samhällsproblemet ska öka. ”Alldeles för många i Göteborg lever i strukturer där man inte känner sig fri”, säger Lotta Lidén Lundgren, verksamhetschef för social utveckling på social resursförvaltning.

Kontroll, trakasserier, dödshot och att leva med rädsla för bortgifte och könsstympning är en verklighet i samhället – speciellt för unga kvinnor. Göteborgs Stad bedriver sedan länge i flera stadsdelar ett utbrett arbete mot hedersförtryck. Med en central funktion är förhoppningen att de lokala insatserna kan samordnas och stärkas och att kunskapen ska öka.

Lotta Lidén Lundgren, verksamhetschef för social utveckling på social resursförvaltning, välkomnar det politiska beslutet att tillsätta en central samordningsfunktion. Hon anser att det kommer att stärka kompetensen och stödet för unga personer som lever i hedersrelaterat våld.

Organisationer vill ha enat arbete
Social resursförvaltning gjorde en kartläggning i våras där organisationer som jobbar med hedersrelaterade frågor – både frivilliga och från den kommunala sidan – intervjuades.

– Många ville att det ska finnas ett mer enat arbete för att få ut mer kompetens av varandra. Många jobbar med frågan men den är ändå ganska osynlig i samhället. Just nu ser vi att det finns behov av större kunskap, säger Lotta Lidén Lundgren.

Skolpersonal saknar rätt verktyg
Hon berättar att det finns en frustration hos socialsekreterare, kuratorer och annan skolpersonal som möter de här eleverna – framför allt de unga tjejerna – eftersom de inte riktigt ser hur de ska jobba med ämnet.

– Det är en sak att hjälpa och lotsa vidare i uppenbara fall, men de saknar verktyg att möta den förändring som sker. Samtalet måste lyftas, säger Lotta Lidén Lundgren.

Social resursförvaltning har samordningsuppdraget för våld i nära relationer.

– Hedersrelaterat våld är en del av våld i nära relationer. Men det har sina specifika uttryck, det särskiljer sig. Hedersförtryck är en väldigt viktig fråga. Jag är glad för att vi belyser den.

Stadsledningskontoret har också fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en bred vetenskaplig kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Göteborg. Kartläggningen ska genomföras under 2017 (läs mer om uppdraget i kommunfullmäktiges handlingar på länken nedan).