Ska främja delaktighet. Göteborgs Stad tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland undertecknade på torsdagen en deklaration för en starkare demokrati. ”Genom att skriva under deklarationen visar vi att Göteborgs Stad tar demokrati och mänskliga rättigheter på allvar”, säger Stefan Lydén, demokratiutvecklare i Göteborgs Stad.

Deklarationen undertecknades av kommunfullmäktiges ordförande Anneli Rhedin (M) och landshövding Anders Danielsson under Göteborgs Stads demokratidagar på Lindholmens konferenscenter.

Bakom deklarationen står kommittén ”Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati” som tillsatts av regeringen. I och med undertecknandet åtar sig Göteborgs Stad att aktivt stå upp för demokratin, sprida kunskap om det demokratiska systemet och bidra till det demokratiska samtalet.

Antidemokratiska vindar
– Den svenska demokratin firar hundra år och vi har en stabil grund att stå på. Men det finns också antidemokratiska krafter. Nu krokar Göteborgs Stad arm med länsstyrelsen för att tillsammans stärka demokratin, säger Stefan Lydén som är utvecklingsledare för demokrati på förvaltningen för konsument- och medborgarservice.

Genom deklarationen lovar Göteborgs Stad att fortsätta och utveckla det arbete som görs för att öka medborgarnas inflytande.

Göteborgsförslaget
Göteborgsförslaget är ett exempel där göteborgare kan komma med egna förslag som om de får tillräckligt många röster sedan behandlas av stadens politiker. Stefan Lydén tycker det är intressant att tonen är god i kommentarerna – en stark kontrast mot andra digitala kanaler där samtalstonen ofta är hård.

– I Göteborgsförslagets kommentarsfält är de nedsättande kommentarerna helt frånvarande, i motsats till stadens Facebookflöde till exempel. Varför är det så? Här kan vi hitta klokskaper som vi kan lära oss av, säger Stefan Lydén.

Ungdomsfullmäktige är viktiga
I deklarationen åtar sig staden också att fortsätta utveckla ungdomsfullmäktige för att öka barns och ungas inflytande.

– Vi behöver jobba med hela befolkningen. Barn och unga bär på viktiga perspektiv som vi behöver lyfta in i samhällsutvecklingen, säger Stefan Lydén.